เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงข้อมูล กลุ่มอำนวยการ


 •  ชื่อเกษียณให้น้อย - suriya.le
 •  สรุปวันลา (ให้เพชร) - sireaw
 •  แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน (ให้เพ็ชร) - sireaw
 •  ให้น้อย - suriya.le
 •  .ค่าเช่าบ้านให้จอย - suriya.le
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - suriya.le
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - suriya.le
 •  รายชื่อร่วมงานเกษียณ - suriya.le
 •  แบบขออนุญาตไปราชการ (ให้เพชร) - sireaw
 •  ให้จอย - sor
 •  1952 ให้น้อย - sireaw
 •  มฐ.ที่2 ตัวบ่งชี้ที่1 ประเด็นพิจารณา7 - pranee.ko
 •  ป้ายชื่อ - atitaya.c
 •  ป้ายชื้อพี่เพชร - atitaya.c
 •  1792 ให้เพชร - sireaw
 •  ใบสำ - sireaw
 •  รายงานมาตรฐานที่ 2 - wanida.th
 •  มาตรฐานเขต  - pranee.ko
 •  มาตรฐานเขต - pranee.ko
 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน - sompis.su
 •  ให้พี่จอย - รุ่งตะวัน
 •  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล - sasithorn
 •  มฐ1 ตบช2 ประเด็น4 ให้จอย - ไก่ - nithi.pa
 •  มฐ2 ตบช1 ประเด็น2 ให้จอย - ไก่ - nithi.pa
 •  มฐ2 ตบช1 ประเด็น3 ให้จอย - ไก่ - nithi.pa
 •  เอกสารอ้างอิงให้จอย-ไก่ - nithi.pa
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - krongthong
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - krongthong
 •  วาระประชุม มิย 61 ตสน ให้น้องอิง - ratchawut.ma
 •  วาระประชุม มิย 61 ตสน ให้น้องอิง - ratchawut.ma
 •  วาระประชุม มิย 61 ตสน ให้น้องอิง - ratchawut.ma
 •  วาระประชุมกลุ่มพัฒนาครู เดือนมิถุนายน 2561 ให้ซ้อ - กลุ่มพัฒนาครู
 •  ส่งวาระการประชุมกลุ่มนิเทศฯ - pranee.ko
 •  วาระเข้าที่ประชุม2 - kanjana.k
 •  วาระเข้าที่ประชุม - kanjana.k
 •  บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - phimchaya
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 3 ให้กลุ่มอำนวยการ - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 2 ให้กลุ่มอำนวยการ - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 1 ให้กลุ่มอำนวยการ - sireaw
 •  วาระประชุมกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล - siriporn.ji
 •  แบบรายงานอาหารกลางวัน - siriporn.ji
 •  คำสั่งก - sor
 •  ส่งให้พี่น้อยหน่า - phimchaya
 •  ส่งวาระการประชุมให้อิง - praphai.ch
 •  วาระการประชุมให้กลุ่มอำนวยกาประชุม - ศน.บุญตา
 •  ส่งวาระประชุมผู้บริหาร (กลุ่มนิเทศฯ ) - pranee.ko
 •  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (ผอ.เขต) - sompis.su
 •  แนบท้ายวาระประชุมของกลุ่มส่งเสริม ไฟด์ที่ 3 - laor.ka
 •  แนบท้ายวาระประชุมของกลุ่มส่งเสริม ไฟด์ที่ 2 - laor.ka
 •  ส่งแนบท้ายวะระประชุมของกลุ่มส่งเสริม ไฟด์ที่ 1 - laor.ka
 •  วาระประชุมกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - laor.ch
 •  วาระประชุม พค 61 ตสน ให้น้องอิง - ratchawut.ma
 •  ประกาศเจตจำนง - siriporn.ji
 •  แบบสอบถามความพึงพอใจ 60 (ให้อิง) - sireaw
 •  แบบEBIT - siriporn.ji
 •  งานพี่จอย - cherd
 •  คู่มือITA2561 - siriporn.ji
 •  คำสั่งหน่วยตรวจสอบภายใน - sukanya_k
 •  คำสั่ง ผอ.เขต และ รองผอ. - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่มนิเทศ - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่มส่งเสริมฯ - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่มพัฒนาบุคลากร - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่ม ICT - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่มการเงิน - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่ม อำนวยการ - sukanya_k
 •  คำสั่งกลุ่มแผน  - sukanya_k
 •  ส่งไฟล์ KRS ของกลุ่มการเงินให้จอย  - sasithorn
 •  ให้พี่จอย ครับ - sakol_p
 •  ให้อิง - sireaw
 •  รายงานตัวชี้วัดที่ 2.1.1 - laor.ka
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 - sompis.su
 •  รายงานตัวชี้วัดที่ 4.1 กาญจนา - kanjana.k
 •  วาระประชุมวันที่ 27 มี.ค.61 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  - laor.ka
 •  เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 - sompis.su
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2561 - laor.ch
 •  ให้แววแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ - sor
 •  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป (ให้ซ้อค่ะ) - atitaya.c
 •  คำสั่งลูกจ้าง นศ.ให้ซ้อ - sukanya_k
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - CHERD
 •  เบอร์โทร ให้อิงค์ (ยังไม่ได้ปรับปรุง) - sukanya_k
 •  หนังสือรับรองเงินเดือน (พี่โอ๋) - atitaya.c
 •  ให้พี่จอย(สำรวจสถิติ) - pannaphat.bua
 •  คำสั่ง ผอ.เขต ให้ซ้อ - sukanya_k
 •  คำสั่ง ผอ.เขต  - sukanya_k
 •  คำสั่ง รอง ผอ.สพป.สก. ที่ 382/2559 - ให้แม่น้อยค่ะ - atitaya.c
 •  คำสั่งกำหนดหน้าที่ ผอ.เขต - sukanya_k
 •  คำสั่งบุคคล-ให้ซ้อค่ะ - atitaya.c
 •  คำสั่งแบ่งงานกลุ่มพัฒนาบุคลากร - ให้ซ้อค่ะ - atitaya.c
 •  คำสั่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ - ให้ซ้อค่ะ - atitaya.c
 •  คำสั่งข้าราชการกลุ่มนิเทศ - ให้ซ้อค่ะ - atitaya.c
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2561 - sompis.su
 •  แบ่งงานกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  คำสั่งข้าราชการกลุ่มนิเทศฯตัวแก้ไข (ให้พี่น้อยหน่า) - praphai.ch
 •  คำสั่งลูกจ้างกลุ่มนิเทศฯ(ให้พี่น้อยหน่า) - praphai.ch
 •  คำสั่งข้าราชการกลุ่มนิเทศฯ(ให้พี่น้อยหน่า) - praphai.ch
 •  คำสั่ง (แก้ไข) - cherd
 •  คำสั่งกลุ่มการเงิน - cherd
 •  คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน (ปี 2561 ผอ.บัญญัติ) - laor.ch
 •  คำสั่ง ตสน ล่าสุด - ratchawut.ma
 •  ผังความเชื่อมโยง (ให้แม่น้อยค่ะ) - atitaya.c
 •  คำสั่งกลุ่มอำนวยการ (ส่งซ้อคะ) - amara.t
 •  โครงการ ส่งผอ.วุฒิศักดิ์คะ - amara.t
 •  แนบท้ายวาระประชุม 28ธค.60 กลุ่มส่งเสริม อันที่ 2 ให้อิง - laor.ka
 •  แนบท้ายวาระประชุม 28ธค.60 กลุ่มส่งเสริม อันที่ 1 ให้อิง - laor.ka
 •  วาระประชุม 28 ธ.ค.60 กลุ่มส่งเสริม ให้อิง - laor.ka
 •  วาระการประชุมกลุ่มนิเทศฯ  - ศน.บุญตา
 •  วาระการประชุมกลุ่มนิเทศฯ (ไฟล์แนบสนามสอบ NT) - ศน.บุญตา
 •  วาระประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน มกราคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ทะเบียนคุมคำสั่ง  - amara.t
 •  คำสั่งแก้ไขใหม่ ฝากให้น้อย - kmitl
 •  ให้ซ้อคะ - amara.t
 •  ให้ซ้อคะ  - amara.t
 •  ให้ซ้อคะ - pimonpan
 •  สัญญาการปฏิบัติงาน ลุงตุ้ย - amara.t
 •  สัญญาการปฏิบัติงาน ลุงตุ้ย - amara.t
 •  รายงานผลการปฏิบัติงาน ลุงตุ้ย - amara.t
 •  รายงานผลการปฏิบัติงาน ลุงตุ้ย - amara.t
 •  ควบคุมภายใน (ให้ซ้อคะ) - amara.t
 •  แก้ไขคำสั่งล่าสุด - siriporn.ji
 •  แก้ไขคำสั่งแบ่งงาน - siriporn.ji
 •  คำสั่งแบ่งงานกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  รูป ผอ.ให้พี่จอยค่ะ - atitaya.c
 •  รูป ผอ.สพป. ให้อิง - sireaw
 •  ให้พี่หนิง - amara.t
 •  ส่งควบคุมภายใน-การเงิน - namfon.pr
 •  แบบปอ/ปย.กลุ่มนิเทศก์ ส่งซ้อนะคะ - pranee.ko
 •  CSA ควบคุมภายในส่งซ้อ - pranee.ko
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2560 - sompis.su
 •  วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  ;วาระการประชุมให้กลุ่มอำนวยการ - ศน.บุญตา
 •  3583 (ส่งให้น้อยหน่า) - sireaw
 •  ควบคุมภายในให้ซ้อค่ะ - nungning
 •  แนบวาระกลุ่มส่งเสริม2 - siriporn.ji
 •  แนบวาระกลุ่มส่งเสริม1 - siriporn.ji
 •  ผังภาพประกอบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่ม นผ พี่ออให้น้องอิง - laor.ch
 •  วาระประชุม 31 ต.ค. (ศน.ประไพ) -กานต์ - amara.t
 •  วาระประชุมกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  เรื่องเข้าวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 31 ต.ค.60 - weerasak.ma
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2560 กลุ่ม นผ  - laor.ch
 •  คำสั่งกลุ่มบริหารงานบุคคล - kmitl
 •  แบบมอบหมายงาน (ให้แสง) - sireaw
 •  แนวทางITA - siriporn.ji
 •  การประเมินแนวใหม่ (เข้าวาระประชุม) - sriprai.wo
 •  แบบประเมินEBITรอบที่2 - siriporn.ji
 •  แบบประเมินEBITรอบที่1 - siriporn.ji
 •  คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว - amara.t
 •  คำสั่ง251/60 - sasithorn
 •  คำสั่งเพิ่มเติม งานมหกรรม ให้พี่จอย - sasithorn
 •  แบบประเมิน ให้แสง - sireaw
 •  วาระการประชุม ศน.ประไพ กันยายน 2560 - sasithorn
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว3790ประชุม ผอ.เขต - namfon.pr
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2560 กลุ่ม นผ  - laor.ch
 •  สเปคลำโพงให้ซ้อ - jirawat.p
 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานยุทธศาสตร์รอบ 9 เดือน  - sompis.su
 •  หนังสือนำบุญผะเหวต - nungning
 •  แบบบันทึกขออนุมัติเบิกให้ซ้อ - cherd
 •  คำสั่งร่วมพิธีวันสำคัญต่างๆ - nungning
 •  ส่งวาระกลุ่มส่งเสริมให้หนิง - siriporn.ji
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่ม นผ  - laor.ch
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - บุญตา
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - บุญตา
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - บุญตา
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - บุญตา
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - บุญตา
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว3057ปชส. - namfon.pr
 •  องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัด1.5 (ให้จอย) - nithi.pa
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่ม นผ ไฟล์ที่ 2โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - laor.ch
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่ม นผ ไฟล์ที่ 2 - laor.ch
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่ม นผ ไฟล์ที่ 1 - laor.ch
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - sompis.su
 •  คำสั่ง ตสน  - ratchawut.ma
 •  คำสั่งแบ่งงานกลุ่มส่งเสริมให้น้องหนิง - siriporn.ji
 •  วาระประุชุมผอ.รร.เดือนมิ.ย.60 กลุ่มนิเทศ - WANNA.GR
 •  ส่งมอบงานธุรการคืนกลุ่มอำนวยการ ของ โสภณวิชญ์  - rong.sk1
 •  ป้ายชื่อ..ตั้งโต๊ะทำงาน สพป.สก1 - rong.sk1
 •  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผนหลังเกลี่ยคนไป ศธจ - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 - laor.ch
 •  ส่งมอบงาน ศน. - sasithorn
 •  ส่งมอบงาน - wareeporn
 •  ส่งมอบงาน ผอ. งานพี่จอย - cherd
 •  มอบหมายงาน - oranuch
 •  ส่งมอบงานกลุ่มอำนวยการ ของ โสภณวิชญ์ กัณเหตุ (ให้พี่จอย) - rong.sk1
 •  ส่งมอบงาน ผอ. งานพี่จอย - cherd
 •  ส่งมอบงาน - รุ่งตะวัน
 •  ส่งมอบงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน - siriluck
 •  มอบหมายงาน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 - วรัญญู
 •  ส่งมอบงาน ให้จอย จากพี่ JIN - sujin.jhj
 •  แบบรับ-ส่งมอบงาน (ให้แสน) - sireaw
 •  การรับส่งมอบงาน - sriprai.wo
 •  การรับส่งมอบงาน - nutwaraek
 •  ส่งมอบงานในหน้าที่ ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร  - weerasak.ma
 •  การส่งมอบงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ให้จอย - pasinn.sk1
 •  รับ-ส่งมอบงาน ผอ.เขต (ให้แสง) - sor
 •  คำสั่งเวรฯ ให้ อรนุช - sireaw
 •  คำสั่งให้หนิง - KMITL
 •  คำสั่ง ให้หนิง - kmitl
 •  คำสั่ง ให้หนิง - kmitl
 •  คำสั่งให้หนิง - kmitl
 •  คโปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - sireaw
 •  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 - sireaw
 •  คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มเอกชนแก้ไขใหม่ (ส่งหนิง) - siriluck
 •  คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มเอกชนล่าสุด (ส่งหนิง) - siriluck
 •  คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มเอกชน (ส่งหนิง) - siriluck
 •  ส่งมอบงานพี่น้อยหน่า - cherd
 •  โครงการอบรม ให้ซ้อ - sor
 •  ส่งรายงาน ติดตามปอ.3 กลุ่มนิเทศฯ - sujin.jhj
 •  คำสั่งให้โส - nungning
 •  วาระประชุมผอ.รร. ส่งนู๋นิ๋ง - sujin.jhj
 •  ตัวอย่างกระดาษคำตอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 - krong
 •  คำสั่งกลุ่มบุคคล ให้น้องหนิง - KMITL
 •  วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2560 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือน ม.ค.2560 จากกลุ่มนโยบายและแผน ไฟล์ที่ 2 - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือน ม.ค.2560 จากกลุ่มนโยบายและแผน ไฟล์ที่ 1 - laor.ch
 •  วาระการประชุม 4 ม.ค. 60 ศน.ประไพ - praphai
 •  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557 - sompis.su
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - cherd
 •  วาระการประชุม ศน.ประไพ - praphai
 •  แบบ ปอ. และ ปย. - sujin.jhj
 •  CSA - sujin.jhj
 •  ส่งวาระประชุมเดือนพ.ย.59 - WANNA.GR
 •  ส่งวาระการประชุม 7 พ.ย.59 - weerasak.ma
 •  ควบคุมภายในส่งพี่สุริยา - siriporn.ji
 •  csaส่งพี่สุริยา - siriporn.ji
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - siriporn.ji
 •  ส่งควบคุมภายใน - namfon.pr
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือน พ.ย.2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •   - sireaw
 •  TEPE Online - kmitl
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2559 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  รายการแนบท้ายใบสั่งซื้อ (ให้ซ้อ) - sireaw
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2860จัดการเว็บไซต์ - namfon.pr
 •  วาระประชุม ศน.ประไพ - praphai
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระการประชุม นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่ 14 ก.ย.59 - weerasak.ma
 •  แนบวาระกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  ปรับวาระการประชุมกลุ่มสงเสริม เดือน ก.ย.59 - siriporn.ji
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร กลุ่ม สศ.ก.ย.59 - siriporn.ji
 •  วาระประชุม ตสน ( กย 59) - ratchawut.ma
 •  มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาคนรักเด็ก - weerasak.ma
 •  แบบขออนุญาตไปประเทศยุโรป - sor
 •  วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 - laor.ch
 •  รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 2559 - sompis.su
 •  รายงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559 - sompis.su
 •  เบอร์โทร ปี 59 - rong.sk1
 •  รายงานไปร่วมงาน - rong.sk1
 •  7.2 การจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งไฟล์ให้..ซ้อ) - rong.sk1
 •  ประเมินความพึงพอใจ (หนิง) - sompis.su
 •  แบบติดตามและประเมินผล สพฐ.2559 (รายบุคคล) - sompis.su
 •  แบบฟอร์ม 1.3 ให้พี่ประไพ ด่วนจ่า - sireaw
 •  แบบความพึงพอใจ 2.1 ให้หนิง - sireaw
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้วเดือนมิถุนายน 2559จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ประเมินความพึงพอใจ (หนิง) - sompis.su
 •  แบบติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา 2559 - sompis.su
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2559 จากกลุ่ม นผ - laor.ch
 •  โครงสร้าง ศธจ. (ให้ซ้อ) - sompis.su
 •  บัญชีแนบ ให้หนิง - payom.ja
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมกลุ่มส่งเสริม เดือน พ.ค.59 ให้หนิง - payom.ja
 •  วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือพฤษภาคม2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  คำสั่งกลุ่มบุคคล ให้หนิง - kulaya
 •  ให้หนิง-คำสั่งกลุ่มการเงิน+ศึกษาธิการ - namfon.pr
 •  ให้หนิง-คำสั่งกลุ่มการเงิน+ศึกษาธิการ - namfon.pr
 •  คำสั่งกลุ่มนิเทศฯ ที่435/58 - sujin.jhj
 •  คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มเอกชน - siriluck
 •  คำสั่ง ตสน (ให้หนิง) - Rungtawan
 •  คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่ม นผ.เพิ่มงาน ศธจ. - laor.ch
 •  คำสั่งกำหนดหน้าที่บุคลากรใน ศธจ.จากกลุ่มแผน - laor.ch
 •  ลายเซ็นต์ ให้ซ้อ - sireaw
 •  ส่งให้หนิง-คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในศธ-การเงิน  - namfon.pr
 •  ARS System - ศน.บุญตา
 •  คำสั่งมอบหมายงานงานกลุ่มบุคคล ให้หนิง - kulaya
 •  คำสั่งมอบหมายงาน ใน ศธจ ให้หนิง - kulaya
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2559 จากกลุ่ม นผ - laor.ch
 •  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรใน ศธจ.สระแก้ว จากกลุ่มแผน - laor.ch
 •  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรใน ศธจ.สระแก้ว จากกลุ่มแผน - laor.ch
 •  งบหน้า อนุ กตปน.ให้นู๋ตุ้ย - sujin.jhj
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุม ครั้งที่ 2/2559 - siriluck
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน 28 มีนาคม 2559 เพิ่มเติม - laor.ch
 •  รายงานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ให้หนิง) - utchanee.poo
 •  รายงานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ให้หนิง) - utchanee.poo
 •  เอกสารวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  แบบติดตามปย2 - sophit.wa
 •  ส่งให้คุณสุริยาค่ะ - namfon.pr
 •  วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ให้พี่ตุ้ย-แบบขออนุมัติไปราชการ - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ก.พ.2559กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ต่ออายุประกัน ทิพยประกันภัย  - rong.sk1
 •  ให้หนิง-แนบท้ายวาระประชุม3กพ59 - namfon.pr
 •  เข้าวาระการประชุม มอบรางวัล - weerasak.ma
 •  วาระประชุม ศน.ประไพ (ให้หนิง) - praphai
 •  เอกสารแนบท้ายวาระการประชุมผู้บริหาร กลุ่มส่งเสริม ให้หนิง - payom.ja
 •  วาระประชุมให้น้องหนิง - WANNA.GR
 •  วาระการประชุมให้หนิง - ศน.บุญตา
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ก.พ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  แบบรายงานผู้ตรวจราชการปี 59 (ให้ป๋า) - utchanee.poo
 •  บริจาคน้ำท่วมให้จอย - oranuch
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3891ปชส. - namfon.pr
 •  แบบลดหย่อนภาษีปี 59 - cherd
 •  การต่ออายุประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง (กธ.150018) - rong.sk1
 •  สรุปวันลา ผอ.โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว - rong.sk1
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2558 กลุ่ม นผ - laor.ch
 •  แบบฟอร์มลงรายชื่อขอตรวจสุขภาพ - rong.sk1
 •  รายชื่อกลุ่มนิเทศฯ - sujin.jhj
 •  ให้หนิง แนบท้ายวาระประชุมผู้บริหาร - cherd
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่ม นโยบายและแผน ธันวาคม 2558 - laor.ch
 •  ประชุมสภากาแฟ 17 พ.ย. 58 - rong.sk1
 •  รายงานการประชุมกลุ่มอำนวยการ 13 พ.ย. 58 - rong.sk1
 •  ให้พี่สุริยา ควบคุมภายใน - namfon.pr
 •  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - sujin.jhj
 •  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - sujin.jhj
 •  การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ - rong.sk1
 •  ควบคุมภายใน2 ให้...ซ้อ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ถึง..ซ้อ - sujin.jhj
 •  แบบประเมิน EB6 - sompis.su
 •  แบบประเมิน EB4 - sompis.su
 •  ให้หนิง-วาระประชุม4พ.ย58  - namfon.pr
 •  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ratchawut
 •  ควบคุมภายในส่งพี่สุริยา2 - siriporn.ji
 •  ควบคุมภายในส่งพี่สุริยา1 - siriporn.ji
 •  ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่ึอนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - rong.sk1
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุม กลุ่มสศ.ต.ค.58(2) - payom.ja
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุม กลุ่มสศ ต.ค.58(1) - payom.ja
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารกลุ่ม สศ.ต.ค.58 - payom.ja
 •  วาระประชุมผอ.โรงเรียน พ.ย.2558 ไฟล์ที่ 2 - laor.ch
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียน พ.ย.2558 กลุ่ม นผ. ไฟล์ที่ 1 - laor.ch
 •  แบบรายงานการประเมินผลบัญชี อนุบาลวัดสระแก้ว - cherd
 •  รายงานการบันทึกบัญชีแยกประเภท อนุบาลวัดสระแก้ว - cherd
 •  กิจกรรมศูนย์แนะแนว ให้จอย - payom.ja
 •  แบบประเมิน อนุบาลวัดสระแก้ว - cherd
 •  งบกระทบยอด อนุบาลวัดสระแก้ว - cherd
 •  เงินฝากกระแสรายวัน อนุบาลวัดสระแก้ว - cherd
 •  งานของป้าพิศ ให้พี่จอยส่ง สพฐ. แก้ไข - cherd
 •  งานของป้าพิศ ให้พี่จอยส่ง สพฐ. - cherd
 •  ส่งแบบประเมิน 1 (สมพิศ) - cherd
 •  รายงานการประชุม 1 ต.ค. 58 - rong.sk1
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ลดการใช้กระดาษ กลุ่มนิเทศ - sutimak
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  คำสั่งกลุ่มบุคคล ให้หนิง - reamjai.yu
 •  มาตรการลดใช้กระดาษ (ให้หนิง) - utchanee.poo
 •  การลดใช้กระดาษกลุ่มเอกชน - siriluck
 •  การลดใช้กระดาษกลุ่มบุคคล - nutnarin.pu
 •  วาระประชุม ศน ไก่ ให้น้องหนิง - nithi.pa
 •  ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558 - ศน.บุญตา
 •  งานแก้ไข ของเชิด - cherd
 •  แบบรายงานผลการปฏิบติงานรอบครึ่งปี......ส่ง..กลุ่มอำนวยการ - rong.sk1
 •  ส่งงานการเงิน - cherd
 •  ส่งมอบงาน ผอ.เขต ศน.JIN - sujin.jhj
 •  บัญชีรายละเอียดส่งมอบงานกลุ่มเอกชน - siriluck
 •  วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกันยายน 2558 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2558 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2789ประชุม ปชส. - namfon.pr
 •  รายงานการประชุม วันที่ 1 ก.ย. 58 - rong.sk1
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2700ป้ายปชส. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2680ปชส. - namfon.pr
 •  รายงานการประชุมสภากาแฟ วันองคารที่ 11 ส.ค.58 - rong.sk1
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเดือนกันยายน 2558 กลุ่ม นผ - laor.ch
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม กลุ่ม นผ - laor.ch
 •  ไปสพม.18 - Prowsri
 •  วาระการเงิน-ให้หนิง - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว จากกลุ่มนโยบายและแผนเดือน ก.ค.2558 - laor.ch
 •  ให้หนิง แนบท้ายวาระประชุม 8 แผ่นนะจ๊ะ - namfon.pr
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ก.ค.58 - pirom.bu
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ก.ค.58กลุ่ม สศ. - pirom.bu
 •  วาระประชุมกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน มิถุนายน 2558 (กลุ่ม นผไฟล์2) - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน 2 มิถุนายน 2558 (กลุ่ม นผไฟล์1) - laor.ch
 •  วาระประชุม ศน เดือน กค - ให้หนูหนิง - nithi.pa
 •  โลโก้ สพป.สก.1 ให้นู๋อ้อย - sujin.jhj
 •  พี่ออให้หนิง กำหนดการ - laor.ch
 •  พี่ออให้หนิง หนังสือนำส่ง - laor.ch
 •  พี่ออให้หนิง บันทึกข้อความ - laor.ch
 •  ให้หนิง แนบท้ายวาระประชุม 8 แผ่นนะจ๊ะ - namfon.pr
 •  วาระประชุม ศน ให้หนูหนิง - nithi.pa
 •  วาระประชุม ให้หนิง - reamjai.yu
 •  แนะนำผู้บริหารใหม่ ส่งให้หนิง - reamjai.yu
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร มิ.ย.58กลุ่มสศ. - pirom.bu
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุม มิย 58 (ตสน) - ratchawut
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พ.ค.2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด พ.ค.58 กลุ่ม สศ - pirom.bu
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 - ศน.บุญตา
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนพฤาภาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ผลการสอบ NT ระดับโรงเรียน - ศน.บุญตา
 •  ส่งหนิง แนบท้ายวาระประชุม พ.ค 58 (ทั้งหมด8แผ่นนะจํะ - ย้ำ8แผ่น) - namfon.pr
 •  วาระประชุม ศน.ประไพ (ให้หนิง) - praphai
 •  วาระประชุมกลุ่มบุคคล 2 ให้หนิง - reamjai.yu
 •  วาระประชุมกลุ่มบุคคล ให้หนิง - reamjai.yu
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด เม.ย.58 กลุ่มสศ. - pirom.bu
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด เม.ย.58 กลุ่ม สศ. - pirom.bu
 •  ประมาณการให้ซ้อ - orawan.li
 •  ใหม่ แบบติดตาม ปย.2  - wanida.th
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เม.ย.2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  แบบติดตาม ปย.2 - wanida.th
 •  ส่งพี่สุริยา - siriporn.ji
 •  ส่งพี่สุริยา - siriporn.ji
 •  แบบติดตาม ป.ย.2 - sophit.wa
 •  ส่งแบบติดตาม ปย.2 ให้คุณสุริยา - namfon.pr
 •  รายการอ้างอิงตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2558(ให้พี่จอย) - sriwor
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร เม.ย.58 กลุ่ม สศ. - pirom.bu
 •  ให้หนิง-แนบท้ายเล่มประชุมผู้บริหาร เม.ย 58 (ทั้งหมด 8 แผ่น) - namfon.pr
 •  เรื่องเข้าวาระประชุมเดือนเมษายน กลุ่มนิเทศ - WANNA.GR
 •  ควบคุมภายใน (ให้ซ้อ) - sireaw
 •  วาระเดือน เม.ย.ให้หนิง - reamjai.yu
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนเมษายน 2558 กลุ่ม นผ - laor.ch
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด มี.ค.58 กลุ่ม สศ. - pirom.bu
 •  ให้ซ้อค่ะ..ค่ารักษา ว95 ส่วนแนบ 1/2 - namfon.pr
 •  ให้ซ้อค่ะ..ค่ารักษา พิเศษ ว1 - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2558 จากกลุ่ม นผ - laor.ch
 •  วาระการประชุมผู้บริหาร เพิ่มเติมของ ศน.ปราณี - PRANEE.KO
 •  วาระประชุม ศน - พี่ไก่ - nithi.pa
 •  ให้หนิง-แนบท้ายเล่มประชุมผู้บริหาร มี.ค 58 (ทั้งหมด 8 แผ่น) - namfon.pr
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร มี.ค.58 สศ.(2) - pirom.bu
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร มี.ค.58 สศ.(3) - pirom.bu
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร มี.ค.58 สศ.(2) - pirom.bu
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร มี.ค.58 สศ.(1) - pirom.bu
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร มี.ค.58 สศ. - pirom.bu
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ภาพทำป้าย2 - rungtawan
 •  ภาพทำป้าย - rungtawan
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกุมทภาพันธ์ 2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้บริหารเพิ่มเติมกลุ่มบุคค - sophit.wa
 •  ให้ตุ้ย(การเงิน) งบหน้าค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงประเมินครูมืออาชีพ - nithi.pa
 •  ให้หนิง-แนบท้ายเล่มประชุมผู้บริหาร ก.พ58 - namfon.pr
 •  วาระประชุมผู้บริหาร กพ- พี่ไก่ - nithi.pa
 •  วาระกลุ่มบุคคล ให้หนิง - reamjai.yu
 •  วาระประชุมผู้บริหาร - sophit.wa
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ก.พ.58 กลุ่ม สศ.(2) - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ก.พ.58 กลุ่มสศ.(1) - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ก.พ.58 กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมกลุ่มนิเทศ - พี่ไก่ - nithi.pa
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - laor.ch
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด ม.ค.58 กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด ม.ค.58 กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ให้หนิง แนบรายงานประชุม ม.ค 58 - namfon.pr
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารม.ค.58กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ม.ค.58 - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัดธ.ค.57 - sakhon.ho
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ให้หนิง วาระประชุมกลุ่ม บส.(ปรับปรุงหลังประชุม) - namfon.pr
 •  วาระประชุม พี่ไก่  - nithi.pa
 •  คำสั่ง ตสน. ปี 2557 ให้หนิง - ratchawut
 •  วาระประชุมกลุ่มนิเทศเดือนธันวาคม - WANNA.GR
 •  ให้หนิง วาระประชุมกลุ่ม บส. - namfon.pr
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารธ.ค.57กลุ่มสศ - sakhon.ho
 •  เรืองแจ้งที่ประชุมผู้บริหารธ.ค.57กลุ่มสศ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  สัญญายืมเงิน - aramsri
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ.ย.57 กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  มาตรฐาน สพท. 2557 - sompis.su
 •  พี่เรียม ให้หนิง - reamjai.yu
 •  รายชื่อคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัด ให้จอย - siriluck
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - nutnarin.pu
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือน พ.ย.2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ควบคุมภายในให้พี่สุริยา - siriporn.ji
 •  ประกาศ คำสั่งการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง - PRANEE.KO
 •  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง - PRANEE.KO
 •  ทำป้ายโฟมติดห้องประชุม ผอ.ร.ร วันที่ 7 พ.ย.2557 - laor.ch
 •  เรื่องเข้าวาระประชุมผู้บริหารเดือนพฤศจิกายน - WANNA.GR
 •  ศรีไพร KRS - nithi.pa
 •  ควบคุมภายใน ส่งซ้อ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ส่งซ้อ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ส่งซ้อ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ส่งซ้อ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ส่งซ้อ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ส่งซ้อ - sujin.jhj
 •  เอกสารแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุม พ.ย.57 กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร พ.ย.57 กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือเชิญประชุม ผอ.ร.ร. 7 พ.ย.2557 พี่ออให้หนิง - laor.ch
 •  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือเชิญประชุม ผอ. ร.ร.วันที่ 7 พ.ย.2557 พี่ออให้หนิง - laor.ch
 •  เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือเชิญประชุม ผอ.รร. 7 พ.ย.2557 พี่ออให้หนิง - laor.ch
 •  หนังสือเชิญปรระชุม ผอ.โรงเรียน 7 พ.ย.2557 พี่ออให้หนิง - laor.ch
 •  ส่งงานให้จอย - aramsri
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ตกเบิก ชนก. - cherd
 •  ควบคุมภายใน (ตสน) ให้สุริยา - ratchawut
 •  ให้พี่จอย - utchanee.poo
 •  รายชื่อข้าราชการครู - cherd
 •  งานพี่จอย ของการเงิน - cherd
 •  การลดใช้กระดาษแก้ไขใช้จริงของบุคคล - nutnarin.pu
 •  แบบฟอร์มลดใช้กระดาษหนังสือเวียน ให้หนิง - sireaw
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  สำรองเมือง - วรัญญู
 •  วาระประชุม พี่ไก่ new - nithi.pa
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารก.ย.57กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  รายละเอียดแนบท้ายเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารก.ย.57กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด ก.ย.57 กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มนโยบานและแผน - laor.ch
 •  แบบสอบถามให้หนิง - sireaw
 •  แบบภาษี - orawan.li
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2460/เบิกแทน ก.ค.ศ - namfon.pr
 •  แจ้งเรื่องการทำ OT - cherd
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  แบบเสนอผลงาน ให้รุ่งตะวัน - nutnarin.pu
 •  แบบเสนอคัดเลือก ให้รุ่งตะวัน - nutnarin.pu
 •  แบติดตามกลุ่ม อก. (ให้หนิง) - sireaw
 •  ประกาศคัดเลือก ว 34ปี 47 - nutnarin.pu
 •  ประกาศวิธีการคัดเลือก ตาม ว.34/47 - nutnarin.pu
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ส.ค.57กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด ส.ค.57 - sakhon.ho
 •  วันอาเซียนจังหวัด ให้หนุงหนิง - nithi.pa
 •  วาระประชุม ศน สิงหา ให้หนุงหนิง - nithi.pa
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด ก.ค.57 - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบเรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด ก.ค.57 - sakhon.ho
 •  วาระประชุม ศน 25 กค 57 ให้หนิง - nithi.pa
 •  เรื่องแจ้งประชุมผู้บริหารก.ค.57กลุ่มสศ ปรับปรุง - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายประชุมผู้บริหารก.ค.57กลุ่มสศ - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารก.ค.57กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุมบุคคล - reamjai.yu
 •  แบบธงสพป.สระแก้ว เขต 1 ซ้อจ้า - sujin.jhj
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - nutnarin.pu
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  การยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผ - cherd
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตฯ ให้หนิง - sireaw
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด มิ.ย.57 กลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการงบลงทุน - cherd
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - cherd
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จากกลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 - laor.ch
 •  ให้หนุงหนิง - วาระ - namfon.pr
 •  เครือข่าย (ให้หนิง) - sireaw
 •  วาระประชุมกลุ่มศน. - WANNA.GR
 •  ว1718 - namfon.pr
 •  วาระประชุม ผอ.รร. พี่"จินต์ - sujin.jhj
 •  ให้ซ้อ - ว95ค่ารักษา - namfon.pr
 •  แนวปฏิบัติ 1 ให้หนิง - sireaw
 •  แนวปฏิบัติให้หนิง - sireaw
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1262/ปชส. - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการพฤษภาคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ส่ง สพฐ. ให้จอย - sireaw
 •  เอกสารแนบเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารพ.ค.57กลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารพ.ค.57กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารพ.ค.57กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 - sireaw
 •  วาระการประชุมผู้บริหารฯ เดือน พ.ค.57 - weerasak.ma
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนเมษายน 2557จากกลุ่ม นผ - laor.ch
 •  ว 21 - namfon.pr
 •  ส่งวาระประชุม ผอ.รร.เดือน พ.ค.2557 ให้ นู๋หนิง - sujin.jhj
 •  วาระประชุม27มี.ค57 - ให้หนิง - namfon.pr
 •  วาระประชุมผุ้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนเมษายน 2557(ประชุม 27 มี.ค.57) - laor.ch
 •  อนุมัติเงินงวด/ว704/ความปลอดภัยทางน้ำ - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมีนาคม 2557 จากลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  แก้ไขรหัสเงินงวด/ว580/เบิกแทน สป. - namfon.pr
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัดมี.ค.57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - sakhon.ho
 •  แนวทางการดำเนินงานฯของเขต ออให้ซ้อ ไม่เอาไม่ได้นะ ถามหาแล้วนี่ - laor.ch
 •  ราย - siriporn.ji
 •  วาระประชุม มี.ค ให้หนิง - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว335/เลิอกตั้งผู้แทน - namfon.pr
 •  เอกสารแนบเรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารมี.ค.57กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารมี.ค.57กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  ส่งวาระการประชุมเดือนมีนาคมให้หนิง(ศน.มาลี) - dumrong.moo
 •  ว 21 xu - nutnarin.pu
 •  วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2557 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ให้หนิง-วาระ ก.พ 57 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว226/เลือกตั้ง ส.ส - namfon.pr
 •  เพลงมาร์ช - oranuch
 •  รายชื่อเลือกตั้ง (ให้พี่ธานินทร์) - sireaw
 •  เอกสารแนบวาระประชุมผู้บริหารก.พ.57สศ. - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหารก.พ.57กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารก.พ.57กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  สรุปยุทธศาสตร์ (2) ให้หนิง - sireaw
 •  สรุปยุทธศาสตร์ ให้หนิง - sireaw
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน - sireaw
 •  ข้าราชการครู - ekapong
 •  ตราสัญลักษณ์ นู๋หนิ๋ง - sujin.jhj
 •  โครงการ ออให้ซ้อ - laor.ch
 •  ยกย่องเชิดชูเกียรติ - ekapong
 •  ข้อมูลครู - dadar777
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัดม.ค.57กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  ให้ซ้อ - reamjai.yu
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร เดือน ม.ค.57ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (เพิ่ม) - payom.ja
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร เดือน ม.ค.57ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - payom.ja
 •  ส่งให้หนิง - reamjai.yu
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2557 - laor.ch
 •  ขอเพิ่มวาระประชุมเดือนมกราคม 57 (เจ) - supaporn
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียนประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดธ.ค๕๖ กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  หนังสือกองงานสมเด็จพระเทพฯแจกเมล็ดพันธุ๋ผักโรงเรียนน้ำท่วมให้กลุ่มอำนวยการ - laor.ch
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนธันวาคม 2556 จากกลุ่ม นผ. - laor.ch
 •  ส่งวาระ ผอ.รร. 3ธค.2556 ให้นู๋นิ๋ง - sujin.jhj
 •  โครงการสร้างโอกาสทาโปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - sakhon.ho
 •  วาระประชุมประจำเดือน ธ.ค 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล - WANNA.GR
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2556 กลุ่ม นผ - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้บริหารธ.ค.๕๖ - sakhon.ho
 •  กำหนดการทำบุญตักบาตรพ.ย.56 - sakhon.ho
 •  คำสั่งรองเรือง - Pow_2229
 •  คำสั่งรองฯ - Pow_2229
 •  วาระประชุมจังหวัดพ.ย56 กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  วาระเพื่อทราบ - wanida.th
 •  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเขตฯ (หนิงให้ซ้อด้วย) - wanida.th
 •  วาระประชุม ผอ.ร.ร.กลุ่มนิเทศ - sujin.jhj
 •  โปรายงานแต่ละสาระตัวชี้วัดที่ 1.1.6 - kulaya
 •  ประชุม พ.ย ให้หนุงหนิง - namfon.pr
 •  คำสั่งแบ่งงานกลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  บันทึกข้อความคำสั่งแบ่งงาน - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน พ.ย.56 กลุ่ม นผ. แก้ไข - laor.ch
 •  วาระประชุมผู้บริหารประจำเดือน พ.ย.2556 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ให้ซ้อ - ไม่นิรโทษ - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน - laor.ch
 •  แบบ ติดตาม ปอ.3 - sujin.jhj
 •  แบบ ปอ.3 นิเทศ - sujin.jhj
 •  แบบ ปอ.2 นิเทศ - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ติดตาม ปย.2 - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ปย.2 - sujin.jhj
 •  CSA ศน. - sujin.jhj
 •  ควบคุมภายใน ศน. - sujin.jhj
 •  ปอ.3 - การเงิน ให้พี่สุริยา - namfon.pr
 •  ส่งวาระประชุมเดือน พ.ย 56 การสอบ O-NET - WANNA.GR
 •  พี่ออให้หนิง - laor.ch
 •  ให้พี่นุช - ekapong
 •  ตำแหน่งว่าง - ekapong
 •  ออให้ซ้อกำจัดนก - laor.ch
 •  รายชื่อ ผอ.รร. เอกชน ให้หนิง - THITIMA.SO
 •  วาระการประชุม ส่งหนิง - siriluck
 •  ส่งวาระเพิ่มเติม - supaporn
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2556 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ลายเซ็นรองพีฯ - ekapong
 •  ส่งวาระการประกวดส้วม ให้หนิง - supaporn
 •  วาระประชุม ผอ.โรงเรียนกลุ่มนโยบายและแผน ตุลาคม 2556 - laor.ch
 •  เลื่อนขั้น 1 ต.ค. 56 ขอเงินไปสพฐ. - isa
 •  บัญชีส่งมอบงาน ผอ.เขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้จอย - sakhon.ho
 •  วาระ ก.ย 56 การเงิน ให้หนิง - namfon.pr
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2556 - laor.ch
 •  แบบส่งมอบงานที่น่าจะใช่กว่า ออให้จอยและซ้อ - laor.ch
 •  ที่อยู่ท่านศานิตย์ ให้ซ้อ - laor.ch
 •  วาระ ศน. ให้หนูหนิง - nithi.pa
 •  วาระประชุม กย.56 (ให้หนิง) - ratchawut.ma
 •  ส่งวาระการประชุมกลุ่มนิเทศให้หนิง - Dumrong8935
 •  วาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน ก.ย.๕๖ กลุ่มส่งเสริม - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนกันยายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มศน :การนิเทศแบบคลินิก - บุญตา
 •  รายงานผลการร่วมประชุมปฏิบัติการด้านภาษา และการคำนวณ เพื่อยกระดับสู่ความทัดเทียมนานาชาติ - gskw105
 •  วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล - joh273
 •  3471 ให้หนิง - siriwan.ea
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  รายชื่อโรงเรียน - ekapong
 •  คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มเอกชน ส่งหนิง - siriluck
 •  วาระ ส.ค 56 การเงิน - namfon.pr
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมกลุ่มสศ.เดือนส.ค.๕๖(๒) - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมกลุ่มสศ.เดือนส.ค.๕๖(๑) - sakhon.ho
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร ส.ค.๕๖กลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  วารประชุมผู้บริหารเดือนสิงหาคม 2556 กลุ่มนิเทศ - WANNA.GR
 •  วาระประชุมเดือนสิงหาคม - sutimak
 •  วาระประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 จากกลุ่มนโยบายและแผน - laor.ch
 •  วาระประชุมกลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  แผนพัฒนาปรับปรุงบุคลากร - siriwan.ea
 •  อาเซียน-ให้จอย - nithi.pa
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  ผลงาน - oranuch
 •  วาระประชุมให้พี่หนิง - sophit.wa
 •  คำสั่งแบ่งงานกลุ่มบุคคลใหม่ ให้หนิง - reamjai.yu
 •  รายงานผลตามสัญญา 56 พศิน - ratchawut.ma
 •  วาระประชุมผู้บริหาร - Sophit.wa
 •  ส่งวาระประชุมเดือนมิถุนายน 2556 - ratchawut.ma
 •  เอกสารแนบท้ายวาระการประชุมผู้บริหาร พ.ค.56 กลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารร.ร.พ.ค.56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - sakhon.ho
 •  วาระการประชุมผู้บริหาร งานวินัย ให้พราว - sophit.wa
 •  ปย2บุคคล - Sophit.wa
 •  แบบติดตามปย.2(กลุ่มนิเทศ) - gskw105
 •  แบบติดตาม ป.ย2 - การเงิน - namfon.pr
 •  ปย.2ติดตามให้ซ้อ (นผ.) - wanida.th
 •  แบบติดตาม ปย.2 (ตสน) - ratchawut.ma
 •  KRS ไก่ ให้ joy - nithi.pa
 •  ให้พี่จอย - supaporn
 •  krs ให้สิริวรรณ - ekapong
 •  แบบสรุุปความพึงพอใจ 56 ให้หนิง - siriwan.ea
 •  คำสั่งบุคคลให้หนิง - reamjai.yu
 •  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถม) - orawan.li
 •  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 2556 - orawan.li
 •  ร่างวารโอน - nutnarin.pu
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหารเม.ย.๕๖กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหาร ร.ร.เม.ย.๕๖ กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน เม.ย.๕๖ กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  วาระบุคคล - Sophit.wa
 •  วาระประชุม ให้พราว - supaporn
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มี.ค.๕๖ กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  งานพี่ชาร์ต - oranuch
 •  คู่มือปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 ARS (ใหม่) - siriwan.ea
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 KRS  - siriwan.ea
 •  แบบความพึงพอใจผู้รับบริการปี 56 (ให้หนิง) - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/เบิกแทน ก.ค.ศ -เลือกตั้งผู้แทนครู /ว506 - namfon.pr
 •  วาระกรรมการเขตฯ 56 (ให้พี่ธานินทร์) - siriwan.ea
 •  วาระประชุมผู้บริหาร งานวินัย  - sophit.wa
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมผู้บริหารมี.ค.56กลุ่มสศ - sakhon.ho
 •  วาระการประชุมผู้บริหารเดือนมี.ค.56(กลุ่มนิเทศ) - gskw105
 •  แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง - oranuch
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - wanida.th
 •  โครงการวงดนตรี - oranuch
 •  วาระบุคคล - Sophit.wa
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ม.ค.๕๖ กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  โครงการนุช - oranuch
 •  ส่งให้ท่านรองศรีพิน 2 รูป - namfon.pr
 •  วาระประชุมผู้บริหาร กลุ่ม สศ. ม.ค.๕๖ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมงานวินัยให้พราว - sophit.wa
 •  ทำบุญจ้า - oranuch
 •  เงินบริจาค1(ให้พี่อรนุช) - supaporn
 •  รายชื่อเงินบริจาค2 (ให้พี่อรนุช) - supaporn
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ธ.ค.55 กลุ่ม สศ.(แนบท้ายวาระ) - sakhon.ho
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ธ.ค.55 กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุม มค.56 (ตรวจสอบภายใน) - ratchawut.ma
 •  แบบรายงาน ปส ( ตสน) - ratchawut.ma
 •  GPP - ให้พี่สุริยา - namfon.pr
 •  วาระประชุมผู้บริหาร - Sophit.wa
 •  โครงการนุช - oranuch
 •  ถึงอรนุช-ไฟล์ลงวารสารส่งทางอีเมล์แล้ว - namfon.pr
 •  ระเบียบอบรม ฉบับที่ 3 ปี 2555 - namfon.pr
 •  ให้พี่นุช - ekapong
 •  ว 111 การระบุเหตุผลการใช้ยานอก - namfon.pr
 •  ว 303 การออกหนังสือรับรองไข้ใน - namfon.pr
 •  ไปเที่ยวจ้า - oranuch
 •  วาระประชุมผู้บริหารเดือนพ.ย. กลุ่มนิเทศ - WANNA.GR
 •  วาระประชุมกลุ่มส่งเสริม พ.ย.๕๕ - sakhon.ho
 •  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ70อัตรา - gskw105
 •  ควบคุมภายในกลุ่มนิเทศ - gskw105
 •  CSA ให้คุณสุริยา - namfon.pr
 •  วาระการประชุมกลุ่มบุคคล ให้พราว - sophit.wa
 •  วาระการประชุมผู้บริหาร(ศน.ชื่นจิตร์) - gskw105
 •  วารระประชุมกลุ่มนิเทศ(ต่อ) - WANNA.GR
 •  วาระประชุมกลุ่มนิเทศเดือน พ.ย. - WANNA.GR
 •  ให้คุณสุริยา3 - namfon.pr
 •  ให้คุณสุริยา2 - namfon.pr
 •  ให้คุณสุริยา1 - namfon.pr
 •  ให้คุณธานินทร์-5 - namfon.pr
 •  ให้คุณธานินทร์-4 - namfon.pr
 •  ให้คุณธานินทร์-3 - namfon.pr
 •  ให้คุณธานินทร์-2 - namfon.pr
 •  ให้คุณธานินทร์-1 - namfon.pr
 •  statement ให้เหมียว - namfon.pr
 •  วาระสาร พย.55 (ตสน) - ratchawut.ma
 •  ให้คุณสุริยา-ใหม่ - namfon.pr
 •  ให้คุณสุริยา - namfon.pr
 •  รายชื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ - gskw105
 •  ให้ซ้อ - namfon.pr
 •  ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม สศ.ก.ย.55 - sakhon.ho
 •  เรื่องเข้วาระประชุมกลุ่ม นิเทศ - WANNA.GR
 •  วาระประชุมตุลาคม 2555 (ตรวจสอบภายใน) - ratchawut.ma
 •  วาระประชุมผู้บริหาร - Sophit.wa
 •  วาระประชุม มอบโล่ ส้วม (พี่เจให้พราว) - supaporn
 •  บทความลงวารสาร - Sophit.wa
 •  วาระสาร ตค.55 (ตสน) - ratchawut.ma
 •  พี่อ้วน...ให้....อรนุช - supaporn
 •  วัสดุASEAN - nithi.pa
 •  ประเมินค่างาน(รองกล - pirom.bu
 •  วาระประชุมผู้บริหาร ก.ย.55 กลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  วาระการประชุมผู้บริหาร(งานวินัย) พราว  - joh273
 •  วาระประชุมกลุ่มนิเทศฯ - WANNA.GR
 •  ลงวารสาร ประจำเดือนกันยายน 55 - namfon.pr
 •  แผนบูรณาการคละชั้นอาเซียนศึกษา ป.๓ - Dumrong.mo
 •  วาระสารเดือนกันยายน 55 (ตสน) - ratchawut.ma
 •  ให้พราว-วาระประชุมผู้บริหาร ส.ค 55 - namfon.pr
 •  วาระประชุมผู้บริหาร ส.ค.๕๕ กลุ่มส่งเสริมฯ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารกลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  ส่งเรื่องจากลุ่มเอกชนลงวารสารเดือน ส.ค.55 ให้นุช - siriluck
 •  ให้ซ้อ - บางแสน - namfon.pr
 •  วารสารเดือนสิงหาคม 55 (ตสน) - ratchawut.ma
 •  ให้อรนุช ลงวารสารประจำเดือน ส.ค 55  - namfon.pr
 •  เอกสารคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ประจำปี2555 - kanjana.k
 •  เอกสารจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555 - kanjana.k
 •  KRS จอย - ไก่ - nithi.pa
 •  ARS ให้จอย-ไก่ - nithi.pa
 •  วาระประชุมของกลุ่มส่งเสริมให้พราว - supaporn
 •  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน(ลงวารสาร) ให้นุช - sakhon.ho
 •  วาระสารเดือน กค 55 ตรวจสอบภายใน - ratchawut.ma
 •  ส่งให้พราว - namfon.pr
 •  เจ๊นุช - oranuch
 •  ให้พี่นุช - oranuch
 •  รายการวัสดุนักเรียน- อ้อย - nithi.pa
 •  วาระประชุมผู้บริหารมิ.ย.๕๕กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  เบิกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ให้อ้อย - sakhon.ho
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  บทเรียนที่น่าสนใจให้อรนุชจากพี่สุจินต์ - gskw105
 •  ผอ.พบครู - oranuch
 •  ส่งให้แสน เพื่อประชาสัมพันธ์งานรองศรีพิน เดือน พ.ค.55 - siriluck
 •  สภากาแฟรองบุญสม(พี่แสน) - ekapong
 •  ส่งให้นุชลงวารสาร มิ.ย.55 จากกลุ่มเอกชน - siriluck
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุม ผอ.รร.(6 มิ.ย.) จากกลุ่มเอกชน - siriluck
 •  งานพี่นุชนะ - ekapong
 •  ส่งให้อรนุช ลงวารสาร มิ.ย 55 - กลุ่มบริหารงานการเงินฯ - namfon.pr
 •  วาระประชุมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมฯ พ.ค.๕๕ - sakhon.ho
 •  ส่งให้เล็ก - namfon.pr
 •  ส่งโครงการ - napat
 •  ค่าเช่าบ้านรองพี ให้ซ้อ - THITIMA.SO
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - supaporn
 •   วาระประชุมรองพีระพงษ์ - supaporn
 •  วาระประชุม(พค55) ตสน - ratchawut.ma
 •  ข้อมู - dadar777
 •  .ให้พี่จอยค่ะ - yuwadee
 •  แบบสรุปความพึงพอใจ(ให้ผึ้ง) - siriwan.ea
 •  แนวทางวัฒนธรรมองค์กร - siriwan.ea
 •  ปกแนวทางวัฒนธรรมองค์กร - siriwan.ea
 •  ให้ตุ๊ก 2 - dadar777
 •  ให้ตุ๊ก - dadar777
 •  รสซี่ แก้ตัว... 555 - yuwadee
 •  ให้รสซี่ (เค้าว่าน่าจะใช้ฟอร์มลูกจ้างนะดูซิว่าถูกไหมถ้าผิดส่งใหม่) - yuwadee
 •  ความพึงพอใจผู้รับบริการปี 2554 - siriwan.ea
 •  วาระประชุมผู้บริหาร(เอกสารแนบ) - supaporn
 •  วาระประชุมผู้บริหาร - supaporn
 •  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก - wanida.th
 •  รายชื่อ เจ้าหน้าที่เขต ให้พี่ไก่สุดสวยค่ะ - yuwadee
 •  รายชื่อ เจ้าหน้าที่เขต ให้พี่ไก่สุดสวยค่ะ - yuwadee
 •  ให้ป้าพิศ คนสวยค่ะ - yuwadee
 •  ให้พราวศรีมณีเด้ง - yuwadee
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - yuwadee
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - yuwadee
 •  ให้ซ้อค่ะ งาน ผอ.สมยศ - yuwadee
 •  ให้ซ้อค่ะ งานผอ.สมยศ - yuwadee
 •  คำกล่าวรายงานวันครู - siriwan.ea
 •  สารบัญวันลา - siriwan.ea
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - supaporn
 •  ให้พี่จอยค่ะ - yuwadee
 •  ถึง พราวศรี - yuwadee
 •  ส่งให้เหมียว - namfon.pr
 •  ให้พี่จอยค่ะ - yuwadee
 •  โครงการประชาสัมพันธ์ - oranuch
 •  ให้คุณซ้อ - oranuch
 •  ควบคุมภายใน (ตสน) - ratchawut.ma
 •  ส่งแบบปย.1,2 /แบบปอ.3,แบบติดตาม เปิ้ล - boontiwa.b
 •  ให้พี่จอยค่ะ - yuwadee
 •  ส่งควบคุมภายใน - กลุ่ม บส. - namfon.pr
 •  ควบคุมภายในกลุ่มนิเทศ - gskw105
 •  ปยกลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  ควบคุมภายใน(กลุ่มนิเทศ) - gskw105
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  หนังสือรับรองเงินกู้ - sophit.wa
 •  ให้พี่จอยค่ะ - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  วาระประชุมธันวาคมกลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  ให้พราวศรีมณีเด้ง - yuwadee
 •  ให้ พราวศรี มณีเด้ง - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  ใบสมัครชมรมครูภาษาอังกฤษ - nithi.pa
 •  เรียน ผอ.สพป.สก 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ.สพป.สก 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป.สก. 1 - yuwadee
 •  เรียน ผอ. สพป. เขต 1 - yuwadee
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  เรียน ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 - yuwadee
 •  ไปราชการ - oranuch
 •  มอบ - oranuch
 •  พราว - Pow
 •  ศึกษาดูงาน - oranuch
 •  ให้พี่นุช - Pow
 •  วาระประชุมกลุ่มบุคคล(ปรับปรุง) - sophit.wa
 •  ลายมือชื่อ ผอ. - wanida.th
 •  ลายเซ้นต์ ผอ - siriwan.ea
 •  รายชื่อผู้ทรงคุณ ใน อ.ก.ค.ศ. - siriwan.ea
 •  วาระประชุมจังหวัดต.ค.54 - sakhon.ho
 •  KRS - Joy ตค54 - nithi.pa
 •  สำเนาบัตร - oranuch
 •  ชมรมประชาสัมพันธ์ - oranuch
 •  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน - siriluck
 •  ส่งให้หนิง-ทำคำสั่งให้ด้วยจ้ะ - namfon.pr
 •  ให้เล็ก ครั้งที่ 3 - namfon.pr
 •  ส่งให้เล็ก - ครั้งที่ 2 - namfon.pr
 •  ส่งให้เล็ก - ครั้ - namfon.pr
 •  งานให้พี่จอย 2 - yuwadee
 •  งานให้พี่จอย 1 - yuwadee
 •  ให้เล็ก-ทะเบียนคุมตามใบเสร็จ - namfon.pr
 •  แบบสรุปตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจมัธยม - siriwan.ea
 •  แบบฟอร์ม 2 การลงทะเบียนหนังสือรับเข้า - siriwan.ea
 •  วาระกลุ่มบุคคลเดือน ต.ค. - sophit.wa
 •  การป้องกันการทุจริต3 - sophit.wa
 •  การป้องกันการทุจริต2 - sophit.wa
 •  การป้องกันการทุจริต1 - sophit.wa
 •  ให้พราว  - ratchawut.ma
 •  งบหน้า สอบ ม.3 - nithi.pa
 •  วาระประชุม (ตค.54) - ratchawut.ma
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ก.ย.๕๔ กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ก.ย.๕๔ กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมกันยา54 สศ. - boontiwa.b
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหารสศ.ก.ย.๕๔(๔) - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหารสศ.ก.ย.๕๔(๓) - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหาร สศ.ก.ย.๕๔(๒) - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหารกลุ่มสศ ก.ย.๕๔(/) - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหาร กลุ่ม สศ.ก.ย.๕๔ - sakhon.ho
 •  อนามัย - supaporn
 •  ตรวจสอบภายใน - ratchawut.ma
 •  ให้ซื้อ - wanida.th
 •  เรื่องแจ้งที่ประชุมจังหวัด สค. - boontiwa.b
 •  สัญญาปฏิบัติงานธานินทร์ 54 - siriwan.ea
 •  สัญญา - oranuch
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหารร.ร.ส.ค.54กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  เอกสารแนบท้ายวาระประชุมผู้บริหาร ร.ร.ส.ค.54กลุ่มสศ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน ส.ค.54 กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารเดือน ส.ค.ของกลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  วาระการประชุมเดือน ส.ค 54 กลุ่มบริหารงานการเงินและ - namfon.pr
 •  ส่งให้หนิง - reamjai.yu
 •  ประกาศให้พี่อ้อย - jirawat.p
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ก.ค.54 กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  ตัวชี้วัดที่ 4 มัธยม - siriwan.ea
 •  ตัวชี้วัดที่ 4 ประถม - siriwan.ea
 •  แนบท้ายสัญญาพราว - montira
 •  วาระการประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 2/2 - namfon.pr
 •  วาระการประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 1/2 - namfon.pr
 •  วาระประชุมผู้บริหารโรงเรียน ก.ค.54 กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  ควบคุมภายใน ลงวารสาร - ratchawut.ma
 •  พราว สัญญาแนบท้าย - montira
 •  ให้ชอ - montira
 •  สัญญา รุ่งตะวัน - montira
 •  ให้พี่จอย - siriwan.ea
 •  สัญญาปฏิบัติงาน - siriwan.ea
 •  ให้พี่จอย - siriwan.ea
 •  บ้านราษภักดี ให้รองศรีพิน - montira
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  วาระประชุมจังหวัดมิ.ย.54กลุ่มสศ. - sakhon.ho
 •  เพลง - montira
 •  เพลง - montira
 •  ตราสัญญาลักษณ์ - montira
 •  สัญญาให้รองศรีพิน - montira
 •  วาระประชุมผู้บริหาร มิ.ย.54 - siriwan.ea
 •  วาระประชุมผู้บริหารมิ.ย.54กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  ข้อสอบ ผอ. - montira
 •  ข้อสอบ ผอ. - montira
 •  ให้รองศรีพิน - montira
 •  ส่งวาระการประชุมกลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  เข้าประชุมผู้บริหารเดือน มิ.ย 54 (1/2) - กลุ่มบริห - namfon.pr
 •  สรุปการประชุมวันที่ 20พ.ค. ให้พี่นุช - Boontiwa.B
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ.ค.54 กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  เรื่องลงวารสารส่งคุณอรนุช - siriporn.ji
 •  การคำนวณเงินบำนาญ (เมย 54) - ratchawut.ma
 •  ทำงานเป็นทีม(วารสาร มีค 54) - ratchawut.ma
 •  วาระประชุมผู้บริหาร พ.ค.54 กลุ่ม สศ - sakhon.ho
 •  วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เม.ย.54 - sakhon.ho
 •  ปอ.3 กลุ่มบริหารงานการเงิน - ส่งเจ๊สุริยา(ครั้งที่ - namfon.pr
 •  ปย3ใหม่ - sophit.wa
 •  ปย.3กลุ่มบุคคล - sophit.wa
 •  ส่งปอ.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ยาเสพติด) - Boontiwa.B
 •  ปอ.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - ส่งเจ๊สุร - namfon.pr
 •  ผอ.พบเพื่อนครู - oranuch
 •  วินัยลงวารสาร - oranuch
 •  หน่วยตรวจสอบลงวารสาร - oranuch
 •  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก - oranuch
 •  ระเบียบงานการเงิน - oranuch
 •  ประชุมผู้บริหารเม.ย.54 เพิ่มเติม - sakhon.ho
 •  ประชุมผู้บริหารเม.ย.54  - sakhon.ho
 •  NTป.3 - wanida.th
 •  NT - wanida.th
 •  ผลงานตามสัญญารอบ1(1ต.ค53-31มี.ค54) - น้ำฝน - namfon.pr
 •  งานของเครือวรรณ์ - wanida.th
 •  ส่งวาระการประชุมที่ซอให้มาแก้ไขใหม่ - oranuch
 •  วาระการประชุมส่งให้ซอตรวจและแก้ไข - oranuch
 •  วาระประชุมผู้บริหารเดือน เม.ย. 2554 - wanida.th
 •  การปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 3 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 4 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 3 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่2 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 1 - wanida.th
 •  ส่งไฟล์ให้พราว - supaporn
 •  ภาพนาย - oranuch
 •  วาระประชุมก.พ.54 - sakhon.ho
 •  วาระประชุมผู้บริหารร.ร.กลุ่ม สศ.ก.พ.54 - sakhon.ho
 •  ประชุมจังหวัดกลุ่มสศ.ก.พ.54 - sakhon.ho
 •  งานผอ.ให้น้องพราว - jirawat.p
 •  วินัยลงวาราสาร2 - oranuch
 •  วินัยลงวารสาร1 - oranuch
 •  หน่วยตรวจสอบลงวารสาร - oranuch
 •  คำสั่งแบ่งงานปี54กลุ่ม สศ. - sakhon.ho
 •  จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี - oranuch
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - supaporn
 •  วาระประชุมจังหวัด ม.ค.54 สศ.ให้จอย - sakhon.ho
 •  คำสั่งกลุ่มบุคคล 54 - reamjai.yu
 •  วาระประชุมผู้บริหารกลุ่ม สศ.ม.ค.54 - sakhon.ho
 •  วาระประชุมจังหวัดให้จอย - sakhon.ho
 •  ประชุม พ.ย.53 - sakhon.ho
 •  ประชุม พ.ย.53 - sakhon.ho
 •  ประชุมจังหวัดก.ย.53 สศ.ฉบับปัจจุบันให้จอย - pimsai.ja
 •  ประชุมจังหวัดส.ค.53ให้จอย - sakhon.ho
 •  เรื่องเข้าที่ประชุมกลุ่ม เอกชน เดือน ส.ค.53 - THITIMA.SO
 •  ประชุมผู้บริหาร ส.ค.53 ให้สุนทรี - sakhon.ho
 •  ประชุมจังหวัด ก.ค.53 ให้จอย - sakhon.ho
 •  หนังสือรับรอง - SAICHOL.M
 •  ประชุม ก.ค.(2) - sakhon.ho
 •  ประชุม ก.ค.53(1) - sakhon.ho
 •  เรื่องประชุมกลุ่มส่งเสริม ให้ป้าจิ๋ม - supaporn
 •  รูปเชียงใหม่1ค่ะ - wipaporn
 •  รูปเชียงใหม่3 - wipaporn
 •  ส่งรูปดูงานเชียงใหม่มาให้นะคะ - wipaporn
 •  ว2558/3 - namfon.pr
 •  ว2558/2 - namfon.pr
 •  ว2558/1 - namfon.pr
 •  ว2558 - namfon.pr
 •  แนวคิดเพื่อการพัฒนา - suchada.na
 •  รูปประชุมพัสดุ - wipaporn
 •  ใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก (เงินประกันสัญญา) - SAICHOL.M
 •  เจเจ ส่งประเด็น 5.2 ให้ป้าพิศใหม่คะ - SUPAPORN
 •  กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ - dumrong.mo
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เข็มเพชร - suchada.na
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เข็มเพชร - suchada.na
 •  สัญญา การปฏิบัติงาน - SAICHOL.M
 •  สัญญาการปฏิบัติงาน - wipaporn
 •  ข้อสอบชุดที่ 3 - rampoeng.ra
 •  ข้อสอบชุดที่ 2 - rampoeng.ra
 •  พิมพ์ซอง2 - wipaporn
 •  บำนาญอ.คลองหาด - wipaporn
 •  บำนาญอ.เมือง - wipaporn
 •  บำนาญอ.วังน้ำเย็น - wipaporn
 •  บำนาญอ.เขาฉกรรจ์ - wipaporn
 •  เอกสารแนบท้ายสัญญา - namfon.pr
 •  บันทึกสัญญาผลการปฎิบัติงาน2 - namfon.pr
 •  บันทึกสัญญาผลการปฎิบัติงาน - namfon.pr

 • Copyright 2009 : by Rueng chantapan