เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงข้อมูล กลุ่มบริหารงานบุคคล


 •  มอบหมายงานกลุ่มงานวินัยและนิติการ - joh273
 •  มอบหมายงาน - oaewareeporn
 •   อนุมัติเงินประจำงวด ว. 3805 - CHERD
 •  ว.21 - rueng.ch
 •   อนุมัติเงินประจำงวด ว.3666 - CHERD
 •  ข้อมูล อัตรากำลัง - sasithorn
 •  การบริหารงานบุคคล - rueng.ch
 •  การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย(เอกสารประกอบการอบรม) - ๋๋Juthamat
 •  เอกสารประกอบการอบรมความก้าวหน้าในวิชาชีพ - ๋๋Juthamat
 •  เอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนยุค 4.0 - ๋๋Juthamat
 •  จรรยาบรรณ - rueng.ch
 •  ข้อมูลสภาพอัตรากำลัง 2561 - sasithorn
 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน - sompis.su
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 3 ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 2 ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 1 ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล - sireaw
 •  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (ผอ.เขต) - sompis.su
 •  แบบEBIT - siriporn.ji
 •  lส่งให้พี่น้อยหน่า - วรีพร
 •  ให้หนิง - sor
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว1537 - cherd
 •  คู่มือITA2561 - siriporn.ji
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 - sompis.su
 •  เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 - sompis.su
 •  เครื่องมือการตรวจราชการ (ระดับเขต) - sompis.su
 •  เครื่องมือการตรวจราชการ (ระดับโรงเรียน) - sompis.su
 •  แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน - sompis.su
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2561 - sompis.su
 •  รูปให้พี่หนิงค่ะ - atitaya.c
 •  รูปให้พี่หนิงค่ะ - atitaya.c
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2560 - sompis.su
 •  ว5117ครูวิทยากร รร.คุณธรรม - namfon.pr
 •  การรับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) - phimchaya
 •  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ - phimchaya
 •  แนวทางITA - siriporn.ji
 •  แบบประเมินEBITรอบที่2 - siriporn.ji
 •  แบบประเมินEBITรอบที่1 - siriporn.ji
 •  บัญชีวันลาเจ้าหน้าที่ (ให้พี่น้อง) - sireaw
 •  สรุปวันลาผู้บริหาร 60 (ให้พี่น้อง) - sireaw
 •  โปรแกรม - rueng.ch
 •  รายชื่อครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2560 - sasithorn
 •  บุคคล - kmitl
 •  ให้พี่อ้วนดูคะ - sasithorn
 •  ขอบข่ายงานกลุ่มการเงิน - namfon.pr
 •  วิเคราะห์ผู้อำนวยการต้น (ให้ตุ๊ก) - sireaw
 •  กำหนดตำแหน่ง อำนวยการ ชั้นต้น (ตสน) ให้ตุก - ratchawut.ma
 •  หนังสือนำส่ง - sasithorn
 •  บันทึก - sasithorn
 •  ข้อมูลอัตรากำลัง - sasithorn
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว3997พัฒนาครู - namfon.pr
 •  ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 - phimchaya
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว3876ประเมินวิทยฐานะ - namfon.pr
 •  แบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ - sompis.su
 •  แบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ - sompis.su
 •  แบบติดตามนโยบายการตรวจราชการ  - sompis.su
 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานยุทธศาสตร์รอบ 9 เดือน  - sompis.su
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว3617พัฒนาเด็กฯ - namfon.pr
 •  ขอข้อมูลผู้เกษียณ - kanjana.k
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว3300ประเมินวิทยฐานะ - namfon.pr
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - sompis.su
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - sompis.su
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว2751วืทยฐานะ - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว2661พัฒนาครู - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว2443พัฒนาครูผู้ช่วย - namfon.pr
 •  ว2162ประเมินผลงาน - namfon.pr
 •  ว2163พี่เลี้ยง ผอ. รร. - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว2131คลินิกHR - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1973ประชุมอัตรากำลัง - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1973ประชุมอัตรากำลัง - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1952สอบครูผู้ช่วย - namfon.pr
 •  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 - sireaw
 •  ปี60อนุมัติเงินงวด/ว1688ติดตามสอบ - namfon.pr
 •  แบบติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560  - sompis.su
 •  สรุปวันลาผู้บริหารปี 60 ให้ วนิดา - พรรณี - sireaw
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1355 - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1161ติดตามการคัดเลือก คผช เหตุพิเศษ  - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1136คผช.เหตุพิเศษ - namfon.pr
 •  สอบน้อย - pannee7091
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว910ประชุมทำข้อมูลครู - namfon.pr
 •  คำสั่งกลุ่มบุคคล ให้พี่อ้วนค่ะ - nungning
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว689รางวัลครูดี - namfon.pr
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว380เขตตรวจราชการ - namfon.pr
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว387ปฎิรูป - namfon.pr
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว1265สอบผอ.รร. - namfon.pr
 •  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557 - sompis.su
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว1071คัดเลือกผอ.รร. - namfon.pr
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว546เบิกแทน กคศ. - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มการขอเครื่องราช ปี 2560 - pannee7091
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - cherd
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว387ประชุม รร.แม่เหล็ก - namfon.pr
 •  ตัวชี้วัด 1.4 (ให้กุลญา) - sireaw
 •  สรุปวันลาผู้บริหารปี 59 ให้ วนิดา - พรรณี - sireaw
 •  คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. 2559 - sompis.su
 •  คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559 - sompis.su
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2779จ่ายตรงเงินเดือน - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2678กศจ. - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2634ประชุม กศจ. - namfon.pr
 •  รายชือกรรมการกลางสนามสอบ - nutnarin.pu
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2665สอบบรรจุ - namfon.pr
 •  แบบฟอร์ม krs 7 - sireaw
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2580อัตรากำลัง - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2531ข้อมูลบุคลากร - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2411กลั่นกรอง - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2382ประเมินผลงาน - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2330ประเมินวิทยฐานะ - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2259ประชุมงานบุคคล - namfon.pr
 •  ส่วนที่ 3 แบบรายงานตามนโยบาย - sompis.su
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1955อบรม38ค(2) - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1942ศตวรรษ21 - namfon.pr
 •  ให้โสพิศ - แบบสัญญายืมเงิน - namfon.pr
 •  แบบติดตามและประเมินผล สพฐ.2559 (รายบุคคล) - sompis.su
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1803รร.สุจริต - namfon.pr
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  แบบกรอกข้อมูลจ่ายตรง - rueng.ch
 •  รหัสข้อมูลจ่ายตรง - rueng.ch
 •  ตัวอย่างข้อมูลจ่ายตรง - rueng.ch
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1775คผช.พิเศษ - namfon.pr
 •  แบบติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา 2559 - sompis.su
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1527เบิกแทนกคศ. - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1548คูปองพัฒนาครู - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1493ประชุมกลั่นกรอง - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1330กศจ. - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1355ประชุม รร.ประชารัฐ - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1346รร.ประชารัฐ - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1316ประชุมประกอบอาชีพแก่เยาวชน - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1265เบิกแทน กคศ. - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1076ขับเคลื่อนปฏิรูป - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว893คลินิกHR - namfon.pr
 •  ก.ค.ศ.3 (สายผู้สอน) - วรัญญู
 •  ข้อตกลงพัฒนางาน - วรัญญู
 •  ก.ค.ศ.3 (บริหารสถานศึกษา) - วรัญญู
 •  แบบ ก.ค.ศ.3 (ศึกษานิเทศก์) - วรัญญู
 •  แบบ ก.ค.ศ. 2 - วรัญญู
 •  แบบ ก.ค.ศ.1 - วรัญญู
 •  อนุมัติเงินงวด/ว828คูปองพัฒนาครู - namfon.pr
 •  รางวัลสูงสุดที่ ก.ค.ศ.รับรอง - วรัญญู
 •  การขอเชี่ยวชาญ ว /2559 - วรัญญู
 •  อนุมัติเงินงวด/ว736 TEPE Online - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว479งานบุคคล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว266ประชุมครูดีฯ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว163ทักษะอาชีพ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว172สอบครู - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3993ประเมินผลงาน - namfon.pr
 •  แบบลดหย่อนภาษีปี 59 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3686ประชุมอัตรากำลัง - namfon.pr
 •  ID-PLAN (เพิ่มเติม) - kulaya
 •  iD-PLAN - kulaya
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3546อบรมครูพละ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3396เบิกแทน กคศ. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3364ครูยกระดับ - namfon.pr
 •  แบบประเมิน EB4 - sompis.su
 •  แบบประเมิน EB6 - sompis.su
 •  แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2559 - reamjai.yu
 •  รายงานให้น้อย - reamjai.yu
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  .ให้ดา อ.เขาฉกรรจ์ - pannee7091
 •  ให้ดา - pannee7091
 •  ให้แวว - pannee7091
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - pannee7091
 •  ให้เรียม - pannee7091
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - pannee7091
 •  เงินเดือน เมือง - pannee7091
 •  ให้จิ่ม - pannee7091
 •  สำรอง อ.เมือง - wanida.th
 •  เลื่อนขั้นเมือง - wanida.th
 •  วังสมบูรณ์ โจ๊ะ - ่joh273
 •  บัญชีจัดสรรโควต้า(อำเภอเมืองสระแก้ว) - wanida.th
 •  เอกสารที่ ร.ร.มาส่งความชอบ - pannee7091
 •  จัดสรรโควตาและวงเงิน - pannee7091
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2742สพฐ.ใสสะอาด - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2728TEPE - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2767ผอ.บค. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2736งานบุคคล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2526อกคศ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2558ประเมินผลงาน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2516สอบศน. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2521อัตรากำลัง - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2395ผอ.บค. - namfon.pr
 •  ID-Plan - kmitl
 •  ID-Plan - kmitl
 •  ID-Plan - kmitl
 •  ID-Plan - kmitl
 •  ID-Plan - kmitl
 •  ID-PLAN - kmitl
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2212คูปองครู - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2126ประเมินผลงาน - namfon.pr
 •  แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 58 (ให้พี่อ้วน) - utchanee.poo
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2000ครูผู้ช่วย - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1821ประชุมคลินิก HR - namfon.pr
 •  อนุมัติเงิยงวด/ว1540คัดเลือกครูผู้ช่วย - namfon.pr
 •  ิอนุมัติเงินงวด/ว1502ประชุมคูปองพัฒนาครู - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1459/P-OBEC - namfon.pr
 •  ข้อมูลตำแหน่งว่าง - rueng.ch
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1213กรรมการติดตามการสอบ - namfon.pr
 •  ตำแหน่งว่างครู - วรัญญู
 •  เอกสารหมายเลข 4 - wanida.th
 •  อนุมัติเงินงวด/ว963ประชุมTEPE - namfon.pr
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - pannee7091
 •  คำสั่งกลุ่มเอกชน ส่งให้น้อย - siriluck
 •  คำสั่งแบ่งงานเพื่อรับโอน นกศ. - pirom.bu
 •  ใบสำคัญ - reamjai.yu
 •  มาตรการให้น้อย - pannee7091
 •  ให้น้อย - pannee7091
 •  แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 (ให้พี่อ้วน) - utchanee.poo
 •  อนุมัติเงินงวด/ว461ตรวจผลงาน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว387ประชุม รร.พระราชดำริ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว375สอบ ผอ./รอง - namfon.pr
 •  ให้พี่ผึ่ง - วรัญญู
 •  การบ้านให้นุช - reamjai.yu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว206เดินทางครูดี - namfon.pr
 •  จ.สำนักงาน 2557 - pannee7091
 •  จ.วังน้ำเย็น 1 ต.ค. 57 - pannee7091
 •  จ. เขาฉกรรจ์ 1 ต.ค. 57 - pannee7091
 •  จ. วังสมบูรณ์ 1 ต.ค. 57 - pannee7091
 •  จ.คลองหาด 1 ต.ค. 57 - pannee7091
 •  จ.เมือง 1 ต.ค. 57 - pannee7091
 •  ให้ปูถือจ่้าย 1 ต.ค. 57 - pannee7091
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - pannee7091
 •  ประเมิน สพป.มาตรฐาน2บ่งชี้3กลุ่มบุคคล ปี 57 - reamjai.yu
 •  รายชื่อครูดีไม่มีอบายมุขรับโล่ 17 ม.ค.2558 - weerasak.ma
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - ekapong
 •  คำกล่าว - ekapong
 •  วิเคราะห์ภารกิจกลุ่มส่งเสริม - siriporn.ji
 •  วิเคราะห์ภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน - sompis.su
 •  งานตรวจสอบภายใน(ผอ เรียม) - ratchawut
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - sophit.wa
 •  มาตรฐาน สพท. 2557 - sompis.su
 •  ซองจดหมาย ให้พี่อ้วน - isa
 •  ซองจดหมาย ให้พี่อ้วน - isa
 •  แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและ รจพ. - reamjai.yu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3138อ.ก.ค.ศ - namfon.pr
 •  โครงการครูดีศรีสระแก้ว - kulaya
 •  เริ่มปี งปม.2558 ว3100 ทำข้อมูลวิทยฐานะ - namfon.pr
 •  แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบ 57 - wanida.th
 •  .ให้แวว - pannee7091
 •  จ.ถูกต้อง - pannee7091
 •  จ.ทุกอำเภอ - pannee7091
 •  แบบฟอร์มลดใช้กระดาษหนังสือเวียน ให้น้องเอกพงษ์ กับพี่ณภัทร - sireaw
 •  ให้น้อย - pannee7091
 •  เลื่อนขั้นเงินเดือน - utchanee.poo
 •  เลื่อนขั้นเงินเดือน - utchanee.poo
 •  บัญชีเลื่อนขั้นเดือนตุลาล่าสุด - utchanee.poo
 •  บัญชีเลื่อนขั้น - utchanee.poo
 •  บัญชี - ekapong
 •  บัญชีรายละเอียด ร.ร.มาส่ง - pannee7091
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - reamjai.yu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2664/ประชุมรองฯ - namfon.pr
 •  แจ้งเรื่องการทำ OT - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2340/เลื่อนเงินเดือน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2231/เบิกแทน ก.ต.ศ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2301/พาหนะพัฒนาครู - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2186/เดินทาง ครูวิชาการ รร.เล็ก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2155คอม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2186/ประชุมครูวิชาการ รร.ขนาดเล็ก - namfon.pr
 •  แบบขอเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย - reamjai.yu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2111/บรรณารักษ์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2123/พัฒนานักทรัพย์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2110/ผอ.บค. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2012/วัดประเมินผล - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1949ประเมินวิทยฐ่านะ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1857/ขัอมูลอัตรากำลัง - namfon.pr
 •  แจ้งรร. - nutnarin.pu
 •  แจ้งเขต - nutnarin.pu
 •  โอเบค56ให้พี่ดา - zana
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1766/ประชุมP-OBEC - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1524ประเมินผลงาน - namfon.pr
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการงบลงทุน - cherd
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1388/ปกส.พนง. - namfon.pr
 •  ข้อมูลกลุ่มเอกชนให้พี่เรียม ประกอบเรื่องประเมินค่างาน ชช. - siriluck
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1201รวมพลังยกระดับ - namfon.pr
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 - sireaw
 •  อนุมัติเงินงวด/ว998/ครูดี - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว898/ประชุมอาสาสมัคร - namfon.pr
 •  บันทึกรับ-ส่ง - nutnarin.pu
 •  คำสั่งคลอง - วรัญญู
 •  คำสั่งเลื่อนเมือง2 - วรัญญู
 •  คำสั่งเลื่อนเมือง1 - วรัญญู
 •  จ 18 เมือง - วรัญญู
 •  จ.วังน้ำเย็น - nutnarin.pu
 •  เลื่อนขั้นอำเภอวังน้ำเย็น - nutnarin.pu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว818/อ่านผลงาน - namfon.pr
 •  ให้กุลญา - nutnarin.pu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว789/อบรมครูผู้ช่วย - namfon.pr
 •  ข้อมูลกำหนดตำแหน่ง ชช ตารางที่ 1-7 (ปรับปรุงตาราง 4) - laor.ch
 •  เงินรางวัลปี 2555 ออให้พี่ตุ้ย (ไฟล์4) - laor.ch
 •  เงินรางวัลปี 2555 ออให้พี่ตุ้ย (ไฟล์2) - laor.ch
 •  เงินรางวัลปี 2555 ออให้พี่ตุ้ย (ไฟล์3) - laor.ch
 •  เงินรางวัลปี 2555 - laor.ch
 •  เงินรางวัลปี 2555 ออให้พี่ตุ้ย - laor.ch
 •  ให้แวว - pannee7091
 •  ประกาศรับสมัคร - nutnarin.pu
 •  ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์ - nutnarin.pu
 •  ให้แวว - pannee7091
 •  ใบปะหน้าซองกระดาษคำตอบ - nutnarin.pu
 •  ปีกกระดาษคำตอบ - nutnarin.pu
 •  .ให้น้อย - reamjai.yu
 •  ดนตรี นาฎศิลป์ - nutnarin.pu
 •  ข้อมูลครูผู้ช่วย ให้ ป้าน้อง - isa
 •  อนุมัติเงินงวด/ว585/ประชุมครูผู้ช่วย - namfon.pr
 •  รายชื่สอบ - nutnarin.pu
 •  ประกาศรับสมัคร - nutnarin.pu
 •  กำหนดตำแหน่ง ชช ให้พี่เรียมค่ะ - laor.ch
 •  5.3 ให้เก๋ - reamjai.yu
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - dadar777
 •  ศึกษานิเทศก์เครือข่าย-พี่ตุ้ย - nithi.pa
 •  ให้เก๋ - reamjai.yu
 •  แนบท้ายคำสั่ง ปรับ ว 21 ตาหลังใน - nutnarin.pu
 •  ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหาร - nutnarin.pu
 •  .ให้แวว - pannee7091
 •  ตัวอย่าง - pannee7091
 •  อบรมลูกจ้างประจำ - napat
 •  ปฏิทินประชุม อ.ก.ค.ศ. - reamjai.yu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3276/อ.ก.ค.ศ - namfon.pr
 •  ตัวชี้วัด 1.1.6 พัฒนาสมรรถนะ(ล่าสุด) ให้กุลญา - se.2510
 •  ตนว่าง - nutnarin.pu
 •  น้องเอกกี้ช่วยหาข้อมูลให้พี่ออค่ะ - laor.ch
 •  น้องเอกกี้ช่วยหาข้อมูลให้พี่ออค่ะ - laor.ch
 •  แบบขอพระราชทานเครื่องราชฯและเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 56 - reamjai.yu
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - oranuch
 •  รายงานคำรับรอง (ตัวชี้วัดที่ 3) - wanida.th
 •  แบบประเมิน ชช. - reamjai.yu
 •  ให้สานะ - nutnarin.pu
 •  ย้ายผู้สอน - nutnarin.pu
 •  ย้ายผู้บริหารให้เนก - nutnarin.pu
 •  แบบขอเครื่องราชสายสะพาย - reamjai.yu
 •  ให้น้อย บค. - namfon.pr
 •  ให้เพื่อน - pannee7091
 •  ประกาศเขต - nutnarin.pu
 •  ประกาศ - nutnarin.pu
 •  ประกาศ - nutnarin.pu
 •  ประกาศมีสิทธิ์แจ้งเขต - nutnarin.pu
 •  ประกาศมัสิทธิ์แจ้งโรงเรียน - nutnarin.pu
 •  คัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบ - nutnarin.pu
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมินวิทยฐานะ/ว2524 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมงานบุคคล/ว2527 - namfon.pr
 •  มาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู - nutnarin.pu
 •  อนุมัติเงินงวด/เลื่อนเงินเดือน/ว2475 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมผอ.บค./ว2463 - namfon.pr
 •  รายงานผลการบริหารอัตรา - วรัญญู
 •  อนุมัติเงินงวด/อ.ก.ค.ศ/ว2220 - namfon.pr
 •  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม e-GP - orawan.li
 •  อนุมัติเงินงวด/จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง/ว2236 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ประเมินผลงาน/ว1427 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/พัฒนาครูด้านคุณธรรม /ว1368 - namfon.pr
 •  คำสั่งเวรฯ ให้น้องเก๋ - siriwan.ea
 •  วาระ อ.ก.ค.ศ.ให้พี่เรียม - วรัญญู
 •  อนุมัติเงินงวด/อบรมครูวิทย์คณิต /ว1060 - namfon.pr
 •  คำสั่งวังน้ำเย็น - วรัญญู
 •  เอกสารอ้างอิง KRS 1.1.8 ให้พี่ณภัทร - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง /ว792 - namfon.pr
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - reamjai.yu
 •  อนุมัติเงินงวด/พัฒนาครูกับสถาบันอุดมศึกษา/ว658 - namfon.pr
 •  คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ARS) - siriwan.ea
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 KRS - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน /ว614 - namfon.pr
 •  ให้ปู - pannee7091
 •  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ให้พี่โสภิต) - wanida.th
 •  โครงการ 5ส. ให้เก๋ - siriwan.ea
 •  ประกาศผลแจ้งร.ร. - nutnarin.pu
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายเดินทางครูดีในดวงใจฯ/ว101 - namfon.pr
 •  นโยบายที่ 12 ให้พี่โสภิต - wanida.th
 •  งานพี่โส - ekapong
 •  เกษียณอายุราชการ ปี 56-60 - dadar777
 •  เกษียณอายุราชการ ปี 56 - dadar777
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ /ว3016 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/เดินทางจัดทำข้อมูลวิทยฐานะ /ว3022 - namfon.pr
 •  วังน้ำเย็นรอบที่ 2 (1ต.ค.55) - ekapong
 •  แก้ไขคำสั่ง อ. เมืือง - dadar777
 •  แบบขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ปี 56 - reamjai.yu
 •  รายละเอียดเงินเดือนบุคลากรอื่นที่จะขอเครื่องราช ปี 56 - reamjai.yu
 •  เขาฉกรรจ์ - ekapong
 •  รูป - napat
 •  จ18 วังสมบูรณ์ - dadar777
 •  จ.เมืองให้พี่ตุ้ย - wanida.th
 •  รายงานผลประจำปี - วรัญญู
 •  ให้พี่ - dadar777
 •  สรุปรายงาน P-OBEC - dadar777
 •  รายงานการพัฒนา - napat
 •  คำสั่งทุกอำเภอ - dadar777
 •  โครงการ สพท.ดีเด่น ปี 55 - napat
 •  ครู - dadar777
 •  จ.เมืองให้พี่ตุ้ย - wanida.th
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - ekapong
 •  ข้อมูล 10 มิ.ย. 55 - ekapong
 •  แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร รอบ 12 เดือน - siriwan.ea
 •  แบบวาระการประชุม - napat
 •  ให้พี่น้อยค่ะ(ต้องใช้มาตรา 53 หรือ 23) - zana
 •  รายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ป.1-3(ศน.ปราณี) - gskw105
 •  ประกาศ - napat
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2349 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2347 - namfon.pr
 •  ให้พี่ดานะจ๊ะ - ekapong
 •  กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน - napat
 •  ทัศนศึกษาดูงาน - napat
 •  อนุมัติเงินประจำงวด ว 2190 - namfon.pr
 •  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - napat
 •  แบบรายงานปริมาณงานกลุ่มเอกชน - THITIMA.SO
 •  เหนก - ekapong
 •  แบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเอกชน - THITIMA.SO
 •  ปริมาณงานผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - pirom.bu
 •  ปริมาณงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - pirom.bu
 •  แบบสอบถามความคิดเห็นปริมาณงาน(ส่งเสริมการจัดการฯ) - pirom.bu
 •  แบบรายงานปริมาณงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - pirom.bu
 •  ประเมินค่างาน(รองกลุ่มส่งเสริมฯ) - pirom.bu
 •  ปริมาณงานรองกลุ่มเอกชน - THITIMA.SO
 •  ปริมาณงานกลุ่มเอกชน - THITIMA.SO
 •  ภาระงานรองผอ.กลุ่มนิเทศฯ(แก้ไขใหม่) - gskw105
 •  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - napat
 •  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - napat
 •  แบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มนิเทศ - gskw105
 •  ภาระงานรองผอ.กลุ่มนิเทศ - gskw105
 •  ปริมาณงานกลุ่มนิเทศฯ - gskw105
 •  ปริมาณงาน รอง ผอ./กลุ่มบริหารงานการเงินฯ - namfon.pr
 •  ปริมาณงาน กลุ่มบริหารงานการเงินฯ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2023 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1928 - namfon.pr
 •  เลื่อน 1 ต.ค.55 38ค. - dadar777
 •  เลื่อนขั้น 1 ตค.55 - dadar777
 •  แนบท้ายคำสั่งลูกจ้างให้พี่น้อย - ekapong
 •  โครงการ - napat
 •  อนุมัติเงินงวด ว 2001 - namfon.pr
 •  obec awards - napat
 •  ปรับเงินค่าจ้างเหนก - ekapong
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1938 - namfon.pr
 •  จ.ลูกจ้างให้พี่น้อย - ekapong
 •  เลื่อน 1 ต.ค.55 - dadar777
 •  ลงโรงเรียน - ekapong
 •  สัญญายืมเงินนะเหนก - ekapong
 •  รายชื่อครูแต่ละโรงเรียน - ekapong
 •  พี่น้อย - ekapong
 •  สำรวจครู - dadar777
 •  โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ - napat
 •  ว.17 - ekapong
 •  ตำแหน่งว่าง - dadar777
 •  โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ - napat
 •  ล้างหนี้ - dadar777
 •  เหนก - ekapong
 •  รายชื่อผู้ขาดสอบอันใหม่ล่าสุด - ekapong
 •  รายชื่อผู้ขาดสอบ - ekapong
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - dadar777
 •  บันทึกการรับ-ส่งข้อสอบ(กระดาษคำตอบ) - ekapong
 •  แบบฟอร์มรางวัล - napat
 •  ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ - ekapong
 •  จ.เมือง 55 - ekapong
 •  งานนะพี่ตุ้ย - ekapong
 •  ตำแหน่งว่าง - dadar777
 •  การเดินทางไปทัศนศึกษาต่่างประเทศ - napat
 •  แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร - napat
 •  กลยุทธ์ที่ 4 - napat
 •  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร - siriwan.ea
 •  บัญชีสรุปการรายงานสมรรถนะ - napat
 •  โครงการ - napat
 •  บัญชีสรุปการรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรครั้งที่ 1 - siriwan.ea
 •  ตัวชี้วัดที่ 14 - napat
 •  จ.18 สำนักงานให้พี่น้อย - dadar777
 •  แบบสรุปตัวชี้วัดที่ 10 - reamjai.yu
 •  ให้เก๋ - dadar777
 •  ให้น้อย - dadar777
 •  จ ทุกอำเภอ - dadar777
 •  ไปต่างประเทศ ให้พี่น้อง - ekapong
 •  บัญชีรายชื่อไปต่างประเทศ - napat
 •  ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ - dadar777
 •  เหนก - ekapong
 •  ตำแหน่งว่าง - dadar777
 •  ให้พี่น้อย(ปน.2)แต่งตั้งผู้บริหารร.ร.ขนาดเล็ก - zana
 •  รายชื่อผู้เดินทางไปต่างประเทศ - napat
 •  ไปต่างประเทศ - ekapong
 •  สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ - napat
 •  ประกาศผลสอบ ศน. - ekapong
 •  เลื่อนขั้น รอบ 2 12 มีนาคม 2555 - ekapong
 •  จัดสรรโควตา - dadar777
 •  จัดสรรโควตา - dadar777
 •  บัญชีจัดสรรโควตา - dadar777
 •  รายชื่อโรงเรียน - ekapong
 •  p ream - reamjai.yu
 •  พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ - napat
 •  การพัฒนาครูทั้งระบบ ปี 55 - ekapong
 •  ให้พี่ตุ้ย พรรณี - ekapong
 •  ให้เอกพงษ์ - dadar777
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - ekapong
 •  nek - ekapong
 •  เกษียณอายุ 55 - dadar777
 •  เนก - ekapong
 •  เลื่อขั้นเงินเดือนรวม คศ.2 - ekapong
 •  เลื่อนขั้น รอบ 2 - ekapong
 •  แบบ ปย 1 ปี 54 - reamjai.yu
 •  น้องเหนก - dadar777
 •  แก้ไขคำสั่ง ครู คศ.1 และ ครูผู้ช่วย - dadar777
 •  แก้วังสมบูรณ์ - ekapong
 •  ลูกจ้างประจำ - ekapong
 •  ถือจ่ายบุคอื่น - dadar777
 •  ถือจ่าย - dadar777
 •  เว็บ 3 (รองเรือง) - ekapong
 •  เว็บ 2 (รองเรือง) - ekapong
 •  เว็บ 1 (รองเรือง) - ekapong
 •  เงินเพิ่มค่าครองชีพ - ekapong
 •  ให้รองเรืองนะครับ...เว็บ - ekapong
 •  จุดเน้นที่ 4 - napat
 •  จ. 18 เมือง - poo
 •  ตุ้ยนุ้ย - dadar777
 •  ป้าตุ้ย - dadar777
 •  จ.เขาฉกรรจ์ และคลองหาด - ekapong
 •  งานในหน้าที่เอี้ยง - siriluck
 •  บัญชีรายชื่อครูปฏิบัติรรม 2-4 ธ.ค. 54 - napat
 •  ทะเบียนคุมครูผู้ช่วย 52-54 - reamjai.yu
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น - napat
 •  อรนุช2 - sophit.wa
 •  อรนุช - sophit.wa
 •  เทียบเงินเดือน - dadar777
 •  เทียบขั้นเงินเดือน - dadar777
 •  แบบสอบถาม - sophit.wa
 •  ID Pian - reamjai.yu
 •  ส่งใหม่ - sophit.wa
 •  รายชื่ออบรมให้พี่น้อง - reamjai.yu
 •  กลยุทธ์5.3 - sophit.wa
 •  ส่งพี่เรียม - sophit.wa
 •  สัญญาครั้งที่2ปี54 - sophit.wa
 •  ส่งเก๋ - sophit.wa
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 4 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 3 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่2 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 1 - wanida.th
 •  แผน (ให้ครูโส) - reamjai.yu
 •  Master Teacher - reamjai.yu
 •  บทความให้นุช2 - sophit.wa
 •  บทความให้นุชใหม่ - sophit.wa
 •  บทความให้นุช - sophit.wa
 •  คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มบุคคล ปี 54 - reamjai.yu
 •  อรนุช - sophit.wa
 •  หลักสูตรการเตรียมความพร้อม - sophit.wa
 •  หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อม - sophit.wa
 •  แบบสรุปการเตรียมความพร้อม - sophit.wa
 •  แบบประเมินการเตรียมความพร้อม - sophit.wa
 •  คู่มือการเตรียมความพร้อม - sophit.wa
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - sophit.wa
 •  โครงการศึกษาดูงาน - sophit.wa
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  สัญญายืมเงิน - sophit.wa
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี2 - reamjai.yu
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี  - reamjai.yu
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  มาตรฐานตำแหน่ง - chinnawas.k
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - sophit.wa
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  การแต่งตั้งครูผู้ช่วย พรบ. ฉ.2 พ.ศ.2551 - THITIMA.SO
 •  ผลประเมินสมรรถนะครู - reamjai.yu
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  M8 - wanida.th
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  convertpdf2word - jirawat.p
 •  ปกพี่เรียมค่ะ - wipaporn
 •  คณิต ป.1 - 3 - nathicha.sa
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  ให้พี่อ้อย - suchada.na
 •  โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย. 53 - phannee.ch
 •  ส่งผลประเมินสมรรถนะครู (สุชาดา) - suchada.na
 •  อ.24 และ อ.28 - reamjai.yu
 •  บทความกฎหมายลงวารสาร - sophit.wa
 •  คำสั่งลงโทษ - sophit.wa
 •  password - wanida.th
 •  บทความลงวารสารเดือน ก.พ. - sophit.wa
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เข็มเพชร - suchada.na
 •  บทความลงวารสาร - sophit.wa
 •  เชิดชูเกียรติ - suchada.na
 •  ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม - suchada.na

 • Copyright 2009 : by Rueng chantapan