เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงข้อมูล ศูนย์ ICT


 •   อนุมัติเงินประจำงวด ว.3728 - CHERD
 •   อนุมัติเงินประจำงวด ว.3731 - CHERD
 •   อนุมัติเงินประจำงวด ว.3541 - CHERD
 •  มาตรฐาน 2 ให้กาน - sireaw
 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน - sompis.su
 •  รายชื่อ E-mail ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้วเขต 1 - jirawat.p
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 3 ให้กลุ่ม ict - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 2 ให้กลุ่ม ict - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 1 ให้กลุ่ม ict - sireaw
 •  คำสั่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ให้กาญจนา - sor
 •  ึคู่มือควบคุมภายใน 2561 ให้กาญจนา - sor
 •  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (ผอ.เขต) - sompis.su
 •  per2 - rueng.ch
 •  per - rueng.ch
 •  คู่มือแนวทางการควบคุมภายใน ปี 2561 (ให้กาน) - sireaw
 •  แบบEBIT - siriporn.ji
 •  คู่มือITA2561 - siriporn.ji
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 - sompis.su
 •  เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 - sompis.su
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2561 - sompis.su
 •  ข้อมูลนักเรียน 10 มิย. 60 - kanjana.k
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - sompis.su
 •  test - rueng.ch
 •  แบบประเมิน DLIT - kanjana.k
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1665ขยายผลDLIT - namfon.pr
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1690DLIT - namfon.pr
 •  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557 - sompis.su
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - cherd
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2950ประกวดICT - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2623เทเลคอน - namfon.pr
 •  website - rueng.ch
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2425สื่อสาร - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2072ข้อมูลสารสนเทศ - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว2010สื่อสารในองค์กร - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1571งานDMC - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1365IPv6 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1328ดิจิทัลคอนเทนต์ - namfon.pr
 •  ท่าเต้น - rueng.ch
 •  เพลงรักข้ามคลอง - rueng.ch
 •  อนุมัติเงินงวด/ว162วีดีทัศน์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว79Smart OBEC - namfon.pr
 •  แบบลดหย่อนภาษีปี 59 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2673ประชุมsmart obec - namfon.pr
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2389ขยายผลDLIT - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2079อบรมDLIT - namfon.pr
 •  ผอ.2 - rueng.ch
 •  ผอ.1 - rueng.ch
 •  โครงการดูงาน - rueng.ch
 •  รายชื่อกลุ่มบุคคล - วรัญญู
 •  รายชื่อ ศน. (ภาษาอังกฤษ) - PRANEE.KO
 •  ส่งรายชื่อภาษาอังกฤษกลุ่มนโยบายและแผนค่ะ - utchanee.poo
 •  ส่งรายชื่อภาษาอังกฤษ กลุ่มการเงิน ค่ะ - cherd
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว912เว็บไซต์ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2524/ศึกษาทางไกลห้องเรียนอิเล็ก - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว2104/เทคโนโลยี - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1739ซ่อมคอม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1533/พัฒนางานICT - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1051/ประชุมสารสนเทศ - namfon.pr
 •  แผนพัฒนาสมรรถนะ (GAP) ให้กาญจนา - sireaw
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - ekapong
 •  ยอดผู้สมัคร วันที่ 19 มี.ค.57 - nutnarin.pu
 •  ยอดผู้สมัคร 18 มี.ค.57 - nutnarin.pu
 •  รายงานยอดผู้สมัคร - nutnarin.pu
 •  มาตรการ อ.ก.ค.ศ.ให้จี - nutnarin.pu
 •  มาตรการป้องกันการทุจริต - nutnarin.pu
 •  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน - nutnarin.pu
 •  อนุมัติเงินงวด/ว6/ประชุมแท็บเล็ต - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3274/คลังข้อมูล - namfon.pr
 •  วัสดุที่ใช้งานกาชาด 57 (ให้จีระวัฒน์) - se.2510
 •  โปรแกรม Anti Virus kav14.0.0.4651en-th - jirawat.p
 •  คำสั่งสำนักงาน - pannee7091
 •  ข้อมูลเจ้าหน้าที่(พี่กาน) - ekapong
 •  อนุมัติเงินงวด/อบรมe-office/ว1690 - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุง (ให้กาญจนา) - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมบุคลากรสารสนเทศ /ว1316 - namfon.pr
 •  ฝากน้องกาญ ช่วยโหลดให้ด้วยจ้า http://122.154.106.21/obeccontentp2/ - krongthong
 •  อนุมัติเงินงวด/ค่าใช้จ่ายประชุมแนวทางปฏิบัติงานศูนย์ICT /ว946 - namfon.pr
 •  คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ARS) - siriwan.ea
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 KRS - siriwan.ea
 •  Touch pad Android ลงคอม - rueng.ch
 •  todisplay - rueng.ch
 •  tablettodisplay - rueng.ch
 •  webcam - rueng.ch
 •  บทความเรื่อง Tablet - rueng.ch
 •  tightvnc - rueng.ch
 •  iDisplay - rueng.ch
 •  AirDisplay - rueng.ch
 •  อบรมเว็บไซต์WordPress - jirawat.p
 •  ไฟล์งานอบรม - jirawat.p
 •  1 - skw1

 • Copyright 2009 : by Rueng chantapan