เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

โปรแกรม Remote Drive
   

 

สวัสดีครับ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 เปิดWebsite นำเสนอข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ม/หน่วย

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นข้อมูลตรงของเจ้าหน้าที่ของกลุ่มนำเสนอด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูล

ให้ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 และมวลสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้

               ข้อมูลที่นำเสนอขอให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข ให้ถูกต้อง ทันสมัยด้วย

                                        ขอขอบคุณทุกท่านครับ

                                                      

                                                                          สพท.สระแก้ว เขต 1

 

 

 

 


Copyright 2009 : by Rueng chantapan