เมนูผู้ขอใช้

เมนูผู้อนุญาต

           

เมนูคนขับรถ

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักเพิ่มข้อมูล
ปฏิทินรถยนต์ส่วนกลาง

 

วดป.ที่ขอ
ชื่อ-สกุลผู้ขอใช้
คนขับ
เลขทะเบียนรถยนต์
วันไป
เวลา
วันกลับ
เวลา
ไปที่ไหน
มีคนนั่ง
ไปราชการ
19/6/2561
นางสาวจิราพร จันทร์แก้ว
นายวรกาล ธัญญากิจ
นข-2280
21/6/2561
08.15
21/6/2561
12.00
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
2
ให้นายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สก.1 ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
18/6/2561
นางเพชรรัตน์ อมรพลัง
นายสมศักดิ์ บัวสาย
บต-7202
18/6/2561
14.00
20/6/2561
16.00
ไปรษณีย์/ธนาคารกรุงไทย
1
จัดส่งเอกสารราชการ/โอนเงิน
19/6/2561
นายสมชาติ ช่วงเปีย
นายสมศักดิ์ บัวสาย
บต-7202
20/6/2561
09.00
20/6/2561
16.30
โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
2
สืบสวนข้อเท็จจริง
18/6/2561
นางเพชรรัตน์ อมรพลัง
นายสมศักดิ์ บัวสาย
น-3035
21/6/2561
14.00
22/6/2561
16.00
ไปรษณีย์/ธนาคารกรุงไทย
1
จัดส่งเอกสารราชการ/โอนเงิน
19/6/2561
นางประไพ ฉายอรุณ
นายสมศักดิ์ บัวสาย
นข-1390
21/6/2561
07.30
21/6/2561
14.00
โรงเรียนบ้านหนองแก
3
ร่วมรับการประเมินโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จด้านภาษาไทย
4/6/2561
น.ส.ปรรณนภัส บัวไข
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
20/6/2561
08.30
20/6/2561
16.30
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์/บ้านวังใหม่
2
ให้นางสาวปรรณนภัส บัวไขและนางสาวพัทธนันท์ อินสมนึก ไปออกสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน
18/6/2561
นางประไพ ฉายอรุณ
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
21/6/2561
05.30
21/6/2561
16.00
โรงแรมคลสสิค คามิโอ้ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3
อบรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร?ัศน์
5/6/2561
นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
21/6/2561
08.30
21/6/2561
17.00
รร.บ้านศาลาลำดวน
1
ตรวจสอบภายในตามแผนประจำปี 2561
14/6/2561
นางสาวจิราพร จันทร์แก้ว
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
27/6/2561
05.00
27/6/2561
18.00
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
2
ให้นายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สก.1 ไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
5/6/2561
นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
28/6/2561
08.30
28/6/2561
17.00
รร.บ้านเนินสวนอ้อย
1
ตรวจสอบภายในตามแผนประจำปี 2561
19/6/2561
นางประไพ ฉายอรุณ
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
9/7/2561
10.00
9/7/2561
16.30
สพป.นครนายก
7
รับกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์
19/6/2561
นางประไพ ฉายอรุณ
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
10/7/2561
13.00
10/7/2561
21.00
สพฐ.
7
ส่งกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์
5/6/2561
นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
20/6/2561
08.30
20/6/2561
17.00
รร.บ้านคลองน้ำใส
1
ตรวจสอบภายในตามแผนประจำปี 2561
20/6/2561
นายบุญเชิด นรมาตย์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
20/6/2561
13.00
20/6/2561
16.00
ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว
1
ให้นางสาว อรวรรณ ลิ้มธงชัย เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
4/6/2561
น.ส.ปรรณนภัส บัวไข
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
21/6/2561
08.30
21/6/2561
16.30
โรงเรียนวัดคลองตาสูตร/บ้านวังบูรพา/บ้านหนองปรือ
3
ให้นางสาวทัศนีย์ เข็มเพ็ชร และคณะไปสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน
4/6/2561
น.ส.ปรรณนภัส บัวไข
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
22/6/2561
08.30
22/6/2561
16.30
โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา/บ้านทัพหลวง/ชุมชนบ้านตาหลังใน/บ้านมหาเจริญ/
3
ให้นางสาวทัศนีย์ เข็มเพ็ชร และคณะไปสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน
5/6/2561
นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
27/6/2561
08.30
27/6/2561
17.00
รร.บ้านหนองผูกเต่า รร.บ้านท่าช้าง
1
ตรวจสอบภายในตามแผนประจำปี 2561
19/6/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
28/6/2561
09.00
28/6/2561
17.00
โรงเรียนบ้านท่าช้าง  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
3
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

Copyright 2014 : by Rueng chantapan